Tre personer sitter runt ett bord och diskuterar.
Foto: Miriam Steinbach

Nytt europeiskt projekt för aktivt medborgarskap

På de allra flesta håll i världen deltar människor aktivt i demokratin enbart då det är dags för riksdags- eller parlamentsval, om ens då. Men en stark demokrati behöver byggas hela tiden. Det europeiska projektet PROMOCITI ska utveckla folkhögskolornas roll i att stärka delaktighet och aktivt medborgarskap. Hur ska det gå till? Vi bad Mats Ehn, ledamot i Färnebo folkhögskolas styrelse och projektledare för skolans del i PROMOCITI att förklara närmare.