Feminism och global miljörättvisa - distans

Ansökan stängd
Skola:
Färnebo folkhögskola
Plats:
Österfärnebo - Gävleborgs län
Längd:
1 termin
Studietakt:
50%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Skriv ett personligt brev på max 2500 tecken där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 9 jan 2023 - 9 jun 2023

Träffar:
1 obligatorisk träff
8 obligatoriska nätträffar
2 frivilliga nätträffar

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men en avgift på 200 SEK/termin för kursmaterial, kopiering och försäkring tillkommer. Resor till ev. kursträff samt kostnad för mat och övernattning bekostas av dig. Möjlighet till övernattning finns på skolan i Österfärnebo.

Kontakt: Carmen Blanco Valer

E-post:
carmen.blanco.valer@farnebo.se

Vill du lära dig om feminism ur ett globalt rättviseperspektiv? Vill du veta mer om hur olika förtryck samverkar? På denna kurs lär du dig om feminismer (i plural) från olika delar av världen.

Välkommen till distanskursen Feminism och Global miljörättvisa! Kursen riktar sig till dig som är intresserad av feministiskt förändringsarbete ur ett globalt perspektiv. Runt om i världen begränsas kvinnor och hbtq+ personers liv av patriarkat, rasism och klassförtryck. Men feministisk organisering sätter press på samhällen och regeringar att se till så att alla personer kan leva ett liv fritt från alla typer och våld och förtryck.

Distanskursen tar både ett historiskt och nutida globalt grepp om feminism. Vi lär oss om feminismens historia och grundidéer, drömmar och visioner. Vi studerar hur könsförtryck tar sig olika uttryck runt om i världen och hur feministisk organisering och sätt att tolka feminism kan se ut på olika håll. Hur påverkas vi av att vara födda och leva i olika delar av världen? Hur påverkas våra liv av klass och av hur vi uppfattas på grund av vår hudfärg eller bakgrund? Hur samspelar och samverkar andra orättvisor i samhället utifrån kulturell och religiös tillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning och funktionsvariationer?

Just i år har vi valt att ha extra fokus på perspektiv som lyfter fram miljö- och klimaträttvisa utifrån ett feministiskt perspektiv. Hur påverkar klimatförändringar oss beroende på kön? Vilka globala och lokala exempel på feministisk miljö- och klimatorganisering kan vi inspireras och lära oss av, bland de ekofeminismen som tittar på sambanden mellan könsförtryck och förtrycket av naturen.

Tillsammans vill vi bejaka mångfalden inom feminismen och inspirera till samhällsförändringar genom kreativt feministiskt engagemang!

Till vem vänder sig kursen?

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av feministiskt förändringsarbete, vill lära dig om globala perspektiv och möta andra som också vill förändra världen.

Kursen skapar vi tillsammans och ser det som positivt att du vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vi vill utmana uppdelningen mellan logik och kreativitet och därför uppmuntrar vi till kreativa uttryckssätt under kursen. Vi vill bejaka mångfalden inom feminismen och inspirera till samhällsförändring genom feministiskt engagemang!

I slutet av terminen arbetar deltagarna på ett kreativt slutarbete som lämnas in och presenteras i maj. Arbetet ger möjlighet att uttrycka sig kreativt och i skrift kring ett eget valt ämne, inom ramen för kursens teman. 

Kursens syfte

Kursens syfte är att vidga perspektiv och bredda förståelsen av olika feministiska uttryck och utmaningar. Vi reflekterar kring hur könsförtryck påverkar våra liv och samspelar med andra samhällsorättvisor beroende på kön, hudfärg, kulturell eller religiös tillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning och funktionsvariationer. Vi vill även inspirera till feministiskt engagemang kring vår tidsepoks utmaningar: miljö- och klimatkrisen och det hotade biologiska mångfalden.

Kursupplägg

Kursen består av distansträffar kvällstid varje vecka, med några undantag då vi har uppehåll. Mellan träffarna gör vi olika övningar med litteratur och videomaterial som stöd. Inlämningar av hemuppgifter och diskussionsinlägg sker kontinuerligt och bygger på aktivt deltagande varje vecka. Kursen inkluderar även en fysisk helgträff på skolan i Österfärnebo framåt våren.  

Under kursen tar vi upp lokala exempel på globala fenomen från olika delar av världen med ett särskilt fokus på Latinamerika och Sverige. 

Kursen består av följande tre kursdelar:

  • Grundläggande feminism: Feminismens rötter, drömmar och tankesätt.
  • Intersektionell och internationell solidaritet
  • Ekofeminism och klimaträttvisa feministiska strategier i förhållande till livsmedels-, klimat och miljökriser.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://farnebo.se/kurser/feminism-och-global-rattvisa/

När andra gör något för klimatet är det enklare att göra något själv

Stefano Tonelli, 20 år, läser Hållbar utveckling på Röda Korsets folkhögskola. Hans engagemang för klimat- och miljöfrågor väcktes som tonåring i Italien och nu har han hittat hem i skolans lokaler i Skärholmen i Stockholm. – På vår utbildning får vi se flera exempel på hur andra gör för att vara mer klimatsmarta och då får man också mycket inspiration.

Läs hela artikeln

Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande. Färnebo folkhögskola finns i Österfärnebo och Gävle. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Färnebo folkhögskola
Färnebovägen 874
811 74 Österfärnebo

Telefon: 0291-202 75
E-post: info@farnebo.se
Webbadress: http://www.farnebo.se/