Feminism och global rättvisa - distans

Profilkurs, Distanskurs Färnebo folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  1 termin
 • Ansök senast:
  13 november
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

Vill du lära dig om feminism ur ett globalt rättviseperspektiv? Vill du veta mer om hur olika förtryck samverkar? På denna kurs lär du dig om feminismer (i plural) från olika delar av världen!

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Skriv ett personligt brev på max 2500 tecken där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 9 jan 2023 - 9 jun 2023

Träffar:
1 obligatorisk träff
8 obligatoriska nätträffar
2 frivilliga nätträffar

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men en avgift på 200 SEK/termin för kursmaterial, kopiering och försäkring tillkommer. Resor till ev. kursträff samt kostnad för mat och övernattning bekostas av dig. Möjlighet till övernattning finns på skolan i Österfärnebo.

Kontakt: Carmen Blanco Valer

E-post:
carmen.blanco.valer@farnebo.se

Patriarkat, rasism, kolonialism och klassförtryck begränsar människors liv runt om i världen. Men feministisk organisering sätter press på samhällen och regeringar att se till så att alla personer kan leva ett liv fritt från alla typer av våld och förtryck. Genom denna kurs får du kunskap och verktyg för att delta i den feministiska kampen för förändring!

Under kursen lär vi oss om hur könsförtryck kan ta sig olika uttryck runt om i världen och hur feministisk organisering kan se ut på olika håll. Vilka globala och lokala exempel på feministisk organisering kan vi inspireras och lära oss av? Hur påverkas våra liv av var vi är födda och vilken hudfärg eller religion vi har? Hur drabbar klimatkrisen oss beroende på genus, normer, klass och var vi bor?

Till vem vänder sig kursen?

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av feministiskt förändringsarbete, vill lära dig om globala perspektiv och möta andra som också vill förändra världen.

Vi skapar kursen tillsammans och ser det som positivt att du vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vi vill utmana uppdelningen mellan logik och kreativitet och därför uppmuntrar vi till kreativa uttryckssätt under kursen. Vi vill bejaka mångfalden inom feminismen och inspirera till samhällsförändring genom feministiskt engagemang!

Kursens syfte

Kursens syfte är att vidga perspektiv och bredda förståelsen av olika feministiska uttryck och utmaningar. Vi reflekterar kring hur könsförtryck påverkar våra liv och samspelar med andra samhällsorättvisor beroende på kön, hudfärg, kulturell eller religiös tillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning och funktionsvariationer.  

Kursupplägg

Kursen består av distansträffar kvällstid varje vecka, med några undantag då vi har uppehåll. Mellan träffarna gör vi olika övningar med litteratur och videomaterial som stöd. Inlämningar av hemuppgifter och diskussionsinlägg sker kontinuerligt och bygger på aktivt deltagande varje vecka. Kursen inkluderar även en fysisk helgträff på skolan i Österfärnebo framåt våren.  

Vi kommer att studera olika typer av feminism, exempelvis ekofeminismen som tittar på sambanden mellan könsförtryck och förtrycket av naturen. Under kursen tar vi upp lokala exempel på globala fenomen från olika delar av världen med ett särskilt fokus på Latinamerika och Sverige. 

Kursen består av följande fyra kursdelar:

 • Grundläggande feminism: Feminismens rötter, drömmar och tankesätt.
 • Intersektionell och internationell solidaritet
 • Ekofeminism och klimaträttvisa 
 • Feministiska motståndsstrategier mot patriarkalt våld

I slutet av terminen arbetar deltagarna på ett kreativt slutarbete. Arbetet ger möjlighet att uttrycka sig kreativt och i skrift kring ett eget valt ämne, inom ramen för kursens teman. 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://farnebo.se/kurser/feminism-och-global-rattvisa/

Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande. Färnebo folkhögskola finns i Österfärnebo och Gävle. 

Vår vision är en värld där det råder rättvis fred och där vi hushållar med jordens resurser. En värld byggd på rättvisa och solidaritet där demokratiska och mänskliga rättigheter garanteras alla. En värld fri från rasism, sexism, homofobi och andra former av förtryck. 

Färnebo folkhögskolas kurser skapar möten som inspirerar till engagemang, kunskapssökande och ger insikt i våra gemensamma möjligheter att påverka världen.

Läs mer om skolan

Postadress:
Färnebo folkhögskola
Färnebovägen 874
811 74 Österfärnebo

Telefon: 0291-202 75
E-post: info@farnebo.se
Webbadress: http://www.farnebo.se/