English, health and wellbeing - Brighton

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Braheskolan – Visingsö folkhögskola
Plats:
Visingsö - Jönköpings län
Längd:
1 termin
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Kursen passar dig som vill förbättra dina kunskaper i engelska inom hälsoinriktade ämnen. Du bör ha förkunskaper i engelska minst motsvarande nivå steg 5.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 20 dec 2024

Plats för kursen: Brighton (England)

Kontakt: Braheskolan

Telefon: 0390-56610

E-post:
info@braheskolan.se

Kombinera studier i engelska med att förbättra din hälsa och välbefinnande! 

På förmiddagarna läser du engelska och 2-3 eftermiddagar per vecka läser du ämnen med inriktning mot hälsa. Kursen ger dig en inblick i engelsk och brittisk kultur och hjälper dig att få ut det mesta språkligt under lektionerna inom hälsa.

Under kursen kommer du studera:

Välbefinnande och självförtroende
Här får du utforska ämnen som inkluderar förändring, lycka, kost, träning, framtida studier/arbete, familjefrågor, personliga vänskap och sociala medier. Vi kommer också att titta på de olika sätt vi uttrycker våra känslor kulturellt genom språket. Tillsammans kommer vi att ha diskussioner om olika synvinklar med hjälp av rollspel, videoklipp, litteratur och nyhetsartiklar.

Det finns ett talesätt på engelska "A problem shared is a problem halved". Kursen är inte utformad för att arbeta med ditt personliga problem, snarare för att titta på en rad känslor och scenarier för att diskutera de svårigheter människor kan uppleva och titta på möjliga lösningar och sätt att arbeta igenom dem. Det är viktigt att förtydliga att vi inte är experter på mental hälsa utan vill använda engelska och en rad ämnen för att titta på hur du kan öka ditt självförtroende, bygga motståndskraft och underlätta att uttrycka dig genom en rad olika tekniker.

Näring:
Nutritionskursen är i två delar och innehåller aspekter som hydrering, proteiner (deras roll, vegetarisk och vegansk kost), kolhydrater och energi (gluten, komplexa och enkla kolhydrater), fetter och oljor (mättade vs omättade, hydrerade, vilka oljor till användning och när), matsmältning och absorption (hur det fungerar och hur man förbättrar det), balanserande pH (varför det är viktigt & hur man hjälper), mikrobiomet (tarmbakterier & fysisk & mental hälsa), vitaminer och mineraler (varför vi behöver dem och var man kan få tag i dem), levern och elimineringsvägar (kroppens naturliga avgiftningsprocesser) och en introduktion till det kinesiska 5-elementsystemet.

Yoga & Yogafilosofi
Denna kurs innehåller både praktiska och teoretiska inslag av Yoga och Yogafilosofi. Du kommer att få möjlighet att lära dig en rad fysiska ställningar, "Asanas" och deras hälsofördelar.

Du kommer att lära dig om Pranayama (andningsövningar) och avslappningstekniker samt olika aspekter av yogafilosofisteorier från forntida till nutid, inklusive Mindfulness-meditationstekniker.


ENGELSKA

Under de allmänna engelska lektionerna fokuserar vi på färdigheter som att tala, lyssna, läsa och skriva och ger dig tid att lära och träna nytt vokabulär, grammatik, engelskt uttal och idiom.

Under första veckan får du göra ett diagnostest och därefter nivågrupperas grupperna. Din studiedag kommer att variera beroende på vilka specialkurser du valt och vilken grupp du tillhör. Skolan börjar kl 09.00 och avslutas ca kl 14.45.

Under veckan ligger all språkundervisning förlagd innan lunch som obligatoriska ämnen. Efter lunch är studier obligatoriskt men här finns valmöjligheter inom ramen för det vi kalla English Plus eller English through. Här är tanken att du som valt inriktningen mot Health and wellbeing väljer ämnen med inriktning mot denna profil.


Inom ämnet engelska kommer det att ges lektioner på målspråket i exempelvis grammatik och allmän språklära, kulturhistoria, litteratur och geografi. All undervisning i engelska sker på målspråket. Du förväntas att aktivt delta i klassrumsarbetet och även kommunicera på målspråket. Under kursens gång kommer du bland annat att:

• lära dig grundläggande engelsk grammatik och terminologi
• utveckla ditt ordförråd
• lära dig om kultur i den engelskspråkiga världen
• läsa engelskspråkig litteratur
• studera Storbritanniens kultur och historia
• öva upp din förmåga att nyanserat diskutera och samtala kring olika ämnen
• öva upp din förmåga att hålla muntliga redogörelser i olika sammanhang
• träna dig att i läsa och förstå olika typer av text på engelska
• förstå språkets roll som kulturbärare
• läsa om och diskutera aktuella händelser i världen

Föreläsningar
För att göra studietiden så stimulerande som möjligt, erbjuds varje vecka en föreläsning som fokuserar på olika aspekter av det brittiska livet. Exempel på föreläsningar kan vara: Homelessness, Things to do in London, British History, HIV and the Terence Higgins Trust, Presentation Techniques, Brighton Music Scene, London Architecture, Street Art, Acupuncture and Nutrition.

Britain today
Under lektionerna ”Britain today” lär du dig mer om det brittiska samhället. Lektionerna tar upp olika aspekter av det moderna Storbritannien, med ämnen som välfärd, utbildning, politiska och rättsliga system.

Aktivitetsvecka
I mitten av terminen ligger en aktivitetsvecka vars syfte är att du ska få möjlighet att studera olika aspekter av samhälls- och kulturliv i Storbritannien som du sedan redovisar i projektform. Tillsammans med klasskompisar och din lärare att ordnar du studiebesök och aktiviteter i olika delar av landet. 


Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Vi utfärdar behörighetsintyg till dig som har behov av det under förutsättning att du uppfyllt kraven. I engelska kan vi utfärda behörighet upp till steg 7.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.braheskolan.se/#/kurs/english-health-and-wellbeing

Jag har blivit mer stabil, både mentalt och fysiskt

Paret Anna och Niclas går en budoutbildning tillsammans på Karlskoga folkhögskola. – Man blir en mer harmonisk och inlyssnande människa och det kan man ju komma vart som helst med sen, menar Niclas.

Läs hela artikeln

Braheskolan – Visingsö folkhögskola

Sveriges mest internationella folkhögskola. Med kurser i Brighton, Aix-en-Provence, Barcelona, Visingsö och Düsseldorf är Braheskolan skolan för dig som vill ut i världen! Hos oss hittar du också kurser där du kombinerar dina språk- och utlandsstudier med ett annat intresse  exempelvis konst, teater eller sport och hälsa.

Läs mer om skolan

Postadress:
Braheskolan – Visingsö folkhögskola
Norrbovägen 90
563 94 Visingsö

Telefon: 0390-566 10
E-post: info@braheskolan.se
Webbadress: https://braheskolan.se/