Socialpedagog - 2 år eftergymnasial yrkesutbildning med behandlingsinriktning

Ansökan stängd
Skola:
June folkhögskola
Plats:
Jönköping - Jönköpings län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 23 år, 3 år gymn, behörighet till yrkeshögskola samt psykologi 1 - eller motsvarande samt arbetslivserfarenhet,

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 21 aug 2024 - 5 jun 2026

Kostnader: Serviceavgift 1250 kr/termin. Terminsavgift för Socialpedagogutbildningen 1500 kr. I detta ingår studiebesök och studieresor under utbildningen. Kurslitteratur.

Kontakt: Björn Bergman

Telefon: 070-2223424

E-post:
bjorn.bergman@junefolkhogskola.se

Socialpedagog är en eftergymnasial yrkesutbildning för arbete inom den sociala sektorn, med särskild inriktning mot ungdomar och vuxna med beroendeproblematik och/eller psykosocial utsatthet.

Utbildningen till Socialpedagog är en fyra terminer lång yrkesutbildning. Kursen är till för dig som vill arbeta med människor med beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. För att kunna arbeta inom en sådan verksamhet behövs engagemang, empati, erfarenhet, kunskap och personlig mognad.

I utbildningen till Socialpedagog får du yrkeskunskaper och praktiska erfarenheter. Vi varvar teoretiska studier med olika typer av studiebesök samt besök av företrädare för yrkesområdet. 24 veckor under utbildningen är du som kursdeltagare ute i LIA (lärande i Arbete), där du får följa arbetet under en längre period.

Kursinnehåll
Beteendeämnen:
Utvecklingspsykologi, personlighets -och socialpsykologi, psykiatri, neuropsykiatriska funktionshinder, pedagogik.

Samhällsämnen:
Sociallagar, socialt arbete, kriminalvård, genusfrågor, integrationsfrågor, sociologi, vetenskapsteori.

Behandlingsarbeten:
Droger och beroendeproblematik, olika behandlingsmodeller och behandlingsmetodik,

Yrkesrollen:
Kommunikation med samtalsmetodik, hjälparrollen, sekretess, arbetsmiljöfrågor och ledarmetodik.

Etik och Livsfrågor:
Här ingår etik i behandlingsarbetet och aktuella livsåskådningar.

Samarbete:
Vi är med i BALSAM/behandlingsutbildningar i samverkan med andra folkhögskolor.

Utbildningsbevis:
Efter fullgod utbildning får du ett utbildningsbevis.

Antagningskriterier:
Antagningen till utbildningen till Socialpedagog föregås alltid av en individuell bedömning. Det görs en intervju med den sökande och i de flesta fall har du då också möjlighet att få möta några andra kursdeltagare.

Vid antagning kommer vi att lägga stor vikt vid att du har:
Fyllda 23 år.
Behörighet till yrkeshögskola samt psykologi 1- eller motsvarande.
Särskild behörighet i Sv2 eller Sv2 som andraspråk.
Arbetslivserfarenhet, gärna inom behandlingsområdet.
Personlig mognad och stabilitet.
Om du haft egen missbruksproblematik ska du varit nykter/drogfri i minst fyra år.

Ansökan:
Till din ansökan bifogar du ett personligt brev. I brevet beskriver du dig själv och berättar varför du söker utbildningen. Sista ansökningsdatum 15 april.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Arbeta som socialpedagog inom social verksamhet, t.ex. behandlingshem, öppenvård, skola eller boendestöd.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://junefolkhogskola.se/utbildningar/socialpedagog

Om jag skulle beskriva folkhögskolan med tre ord skulle jag säga: gemenskap, kärlek och trygghet

Ayas engagemang för sociala frågor fick avgöra hennes yrkesval. Efter två år är hon färdig socialpedagog och redo att börja jobba med sina hjärtefrågor: psykisk ohälsa bland unga och våld mot kvinnor.

Läs hela artikeln

June folkhögskola

June folkhögskola  där vägarna möts! June är en skola för utbildning, bildning och gemenskap. Här får du unika möjligheter till studier tillsammans med andra kursdeltagare och engagerad personal. June folkhögskola finns mitt i centrala Jönköping.

Läs mer om skolan

Postadress:
June folkhögskola
Västra Storgatan 14, Juneporten
553 15 Jönköping

Besöksadress: Juneporten

Telefon: 036-37 48 00
E-post: info@junefolkhogskola.se
Webbadress: http://www.junefolkhogskola.se/