Allmän kurs – hälsa & träning med friluftsliv

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Mullsjö folkhögskola
Plats:
Mullsjö - Jönköpings län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska som andraspråk grundläggande.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2024 - 4 jun 2025

Kontakt: Hans Hägglund

Telefon: 0392-374 00

E-post:
info@mullsjofolkhogskola.se

Vad gör vi för att hitta kraft i vardagen? I profilen Hälsa och träning med friluftsliv förbättrar vi vårt välmående och stärker gemenskapen.

I profilen Hälsa och träning med friluftsliv ägnar vi oss åt träning och friluftsliv för att få en bättre hälsa. Genom motion och vistelser i friluftsriket kring Mullsjö folkhögskola förbättrar vi vårt välmående och stärker gemenskapen.

Profiltiden tillbringas ofta i vår gymnastiksal, i naturen eller på andra idrottsanläggningar. Lärare och deltagare kommer tillsammans överens om aktiviteter under läsåret. Målet är att prova på olika aktiviteter och att få erfarenhet av friluftsliv. Vi har också samtal och diskussioner kring välmående.

Profilen kräver inga förkunskaper. Den är för dig som vill varva dina teoretiska gymnasiestudier på Allmän kurs med rörelse och vistelser i naturen.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap är skolans allmänna ämnen. De flesta av dem läser vi i TEMA-form. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa. Det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan.

Profilämnen för Hälsa och träning med friluftsliv är ämnen relaterade till välmående

Kurstiden fördelas med ungefär två tredjedelar allmänna ämnen och en tredjedel profilämnen för den utbildning du valt.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Målet är  att du ska, genom att ha blivit sedd och i mötet med andra, ha getts möjlighet till en personlig utveckling som resulterat i en bättre självkänsla. Dessutom har du möjlighet att få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.

Vill visa att skogen är en trygg och läkande plats

Marcus och Elinor drömmer om att arbeta i naturen med människor. De går kursen Äventyrsguide och får lära sig om friluftsliv, äventyrssport och ledarskap.

Läs hela artikeln

Mullsjö folkhögskola

Skolan är en mötesplats för människor och idéer, lokalt förankrad och med ett globalt perspektiv. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan, baserad på en kristen livssyn och i en drogfri miljö. Förutom allmän bildning har internationella frågor, hälsa och skapande verksamhet en central plats. Skolan har cirka 150 studerande.

Läs mer om skolan

Postadress:
Mullsjö folkhögskola
Box 3
565 21 Mullsjö

Besöksadress: Björksätervägen 4

Telefon: 0392-374 00
E-post: info@mullsjofolkhogskola.se
Webbadress: http://www.mullsjofolkhogskola.se/