Socialpedagog

Ansökan stängd
Skola:
Mullsjö folkhögskola
Plats:
Mullsjö - Jönköpings län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
24 nov

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 23 år. Grundläggande gymnasiebehörighet för yrkeshögskolan med slutbetyg. Svenska 2 och Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller Samhällskunskap 1b/A. Läs mer på Mullsjö folkhögskolas hemsida.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 8 jan 2024 - 19 dec 2025

Kostnader: Läs mer på Mullsjö folkhögskolas hemsida.

Kontakt: Angelika Blom

Telefon: 0392-374 00

E-post:
info@mullsjofolkhogskola.se

Fördjupning Neuropsykologiska funktionsnedsättningar (NPF) och Samsjuklighet

Socialpedagog är en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning som rustar dig för ett arbete där du möter människor med exempelvis en beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller NPF.

Utbildningen ger dig en bred syn på hur du kan bemöta människor i olika åldrar och sammanhang med olika bakgrund och erfarenhet. Du kommer få en betydelsefull verktygslåda som innehåller både stora och små redskap. Kanske inte hammare och spik, utan verktyg i form av samtalsmetoder, förståelse, hjälpmedel, struktur och mycket annat som är nödvändigt för att kunna motivera människor till en ny vardag.

Mullsjö folkhögskola ligger naturskönt, där sjö och skog finns runt hörnet. Vi vet att naturen har en hälsofrämjande kraft, vilket självklart kommer vävas in i utbildningen. I utbildningen ingår friluftsliv med övernattning där vi utgår från naturens resurser i olika övningar. Genom att anordna aktiviteter i grupp lär vi oss att planera, genomföra och utvärdera. Det är viktigt att träna samt reflektera över sitt ledarskap.

Att arbeta som socialpedagog är krävande. Som i många andra yrken, är du ditt främsta verktyg. Under utbildningen lägger vi därför stor vikt vid att du ska må bra under ditt yrkesliv. Vår ambition är att ge dig de bästa verktygen och vi kommer bland annat att fokusera på följande områden:
Min egen hälsa
Vem är jag – jag som ett arbetsverktyg
Hälsoperspektiv och hälsofrämjande arbetssätt
Livsåskådning

Neuropsykologiska funktionsnedsättningar (NPF) och Samsjuklighet
Som utbildad socialpedagog kommer du, oavsett vilken arbetsplats du hamnar på, troligtvis möta en eller flera som har någon form av NPF. De vanligaste är ADHD, AST, Tourettes syndrom eller språkstörning.
Samsjuklighet innebär att det finns en beroende- eller missbruksproblematik tillsammans med en eller flera psykiska sjukdomar, såsom t ex ångest, depression, borderline eller PTSD. När det uppdagades att personer med samsjuklighet är en särskilt utsatt grupp, startades en samsjuklighetsutredning som visade vikten av att personen får rätt hjälp. Under utbildningen kommer vi fördjupa oss i vad det innebär att leva med samsjuklighet och hur du som socialpedagog kan ge stöd samt vägledning.

Socialpedagogiska arbetet

I din yrkesroll kommer du kunna arbeta med barn, ungdomar samt vuxna. Arbetsplatser där du som socialpedagog behövs kan exempelvis vara inom skolverksamheten, HVB, SIS samt inom öppenvården. Önskar du att arbeta med myndighetsutövning eller hälso- och sjukvårdkurator, får du istället välja att studera till Socionom eller annan likvärdig utbildning.

Ämnen

Följande ämneskategorier ger dig en uppfattning om utbildningens innehåll.

 • Behandlingsmetoder – KBT
 • Kommunikation – Konflikthantering
 • Beroendekunskap – Beroende och missbruk
 • Lära i arbete (LIA)
 • Etik och värdegrund
 • Psykologi och psykiatri
 • Socialpedagogik
 • Vetenskapsteori, metod och fördjupningsarbete
 • Samhällsvetenskap för socialpedagoger
 • Sociala arbetets organisation, lagstiftning och dokumentation
 • Våld och kris
 • Yrkesroll
 • Grupprocesser och ledarskap
 • Arbetsfrågor
 • Studieresor
 • Hajk – utomhuspedagogik

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Målet med utbildningen är:

 • att du oavsett vilken arbetsplats du hamnar på, ska kunna möta, stötta, hjälpa eller lotsa människor till en bra vardag.
 • att du ska känna dig trygg att arbeta med socialpedagogiska insatser.
 • att du utifrån dina kunskaper och din profession ska kunna lyfta viktiga frågor.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.mullsjofolkhogskola.se/utbildningar/socialpedagog/

På utbildningen pratar vi om djupa saker med varandra. När någon vågade öppna sig så vågade jag det också!

Said, Malin, Albin och Sanna läser till socialpedagoger på Sommenbygdens folkhögskola. Att de fyra klasskamraterna är engagerade i att göra skillnad i samhället finns det inga tvivel om. Och arbetsplatserna och möjligheterna är många.

Läs hela artikeln

Mullsjö folkhögskola

Skolan är en mötesplats för människor och idéer, lokalt förankrad och med ett globalt perspektiv. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan, baserad på en kristen livssyn och i en drogfri miljö. Förutom allmän bildning har internationella frågor, hälsa och skapande verksamhet en central plats. Skolan har cirka 150 studerande.

Läs mer om skolan

Postadress:
Mullsjö folkhögskola
Box 3
565 21 Mullsjö

Besöksadress: Björksätervägen 4

Telefon: 0392-374 00
E-post: info@mullsjofolkhogskola.se
Webbadress: http://www.mullsjofolkhogskola.se/