Högalids folkhögskola

 Högalids folkhögskola är en skola med stor bredd i sitt kursutbud. Det ger möjlighet till att möta människor i olika livssituationer och med olika förutsättningar. Detta gör att vi kan skapa en stimulerande och lärande miljö där mötet mellan våra deltagare är berikande och utvecklande.

Högalids folkhögskola

Vi har en tydlig profil mot allmänna kurser, med olika innehåll och på olika nivåer, från grundläggande svenskundervisning till gymnasiestudier med möjlighet att få grundläggande behörighet och studieomdöme för vidare studier.

Våra särskilda kurser ger stora möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden eller gå vidare till fortsatta studier inom musik.
Vi har i över 40 år bedrivit utbildning för deltagare med lindrig intellektuell funktionsnedsättning/lindrig utvecklingsstörning.

Vi eftersträvar att vara en skola som genomsyras av en samlad syn på hälsa där vi ser individen ur ett helhetsperspektiv. Detta märks i vårt kursutbud, men också genom olika aktiviteter som genomförs kontinuerligt. Utöver ordinarie kursverksamhet erbjuds deltagare att ta del av kultur- och friluftsaktiviteter, gästföreläsare, konserter med mera. Skolan erbjuder flera möjligheter till aktiv fritid bland annat genom ett välutrustat gym och tillgång till egen gymnastiksal samt motionsspår/strövområde i närheten av skolan.

Våra utvärderingar säger att vi är bra på att stärka deltagares självförtroende  kom och testa!

Högalid har också kurs för utrikesfödda med medicinsk utbildning.
Läs mer om detta på vår hemsida.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är delvis anpassad för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Högalids folkhögskola
Högalidsvägen 16
394 70 Kalmar

Telefon: 070 3976051

E-post:
kontakt@hogalid.nu

Webbadress:
www.hogalid.nu

Huvudman:
Region Kalmar län.
http://www.regionkalmar.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 50 bäddar

Nyheter från Högalids folkhögskola