Oskarshamns folkhögskola

Oskarshamns folkhögskola ligger centralt på en höjd med vacker utsikt över både staden och havet. Här är ständigt liv och rörelse med deltagare från ett brett utbud av kurser. Musikutbildningarna tillför löpande musikinslag och från kapellet hörs ofta orgeltoner när de blivande kyrkomusikerna övar. Här finns Allmän kurs med olika inriktningar, Seniorkurser och Kyrkans grundkurs med gudstjänstprofil. Skolan bedriver även flera uppdragsutbildningar, varav Etableringskursen är störst. Hos oss finns också VÄXA, ett kyrkomusikaliskt kompetenscentrum.

Förutom att vara en skola med internat har Oskarshamns folkhögskola en omfattande konferensverksamhet, ett vandrarhem och en välrenommerad lunchrestaurang. Här hålls sommarkurser och under terminerna erbjuds ett löpande utbud av föreläsningar och konserter för allmänheten.

Kapell, bibliotek och gym

Skolan har ett kapell som används flitigt, ett bibliotek, en idrottshall och ett gym. Här finns tillgång till både stationära och bärbara datorer och en bildsal som används av flera kurser. På Allmän kurs kan man välja mellan bild, musik och IT som inriktning. 

Musiklinje med flera inriktningar

Bland profilkurserna på Oskarshamns folkhögskola finns Kantorsutbildning och Kyrkans grundkurs med gudstjänstprofil. Musiklinjen har flera olika inriktningar, bland annat Afro, klassisk gitarr och yrkesutbildning till pianotekniker. Stråklinjen är en förberedande utbildning för högre studier vid musikhögskola som ges i samverkan med Länsmusiken i Kalmar läns professionella kammarorkester, Camerata Nordica.

Kompetenscentrum

Ett kyrkomusikaliskt kompetenscentrum, VÄXA, är under utveckling där Växjö stift och Oskarshamns folkhögskola erbjuder inspiration och vidareutbildning i ämnen som framför allt berör kyrkans musik och gudstjänst. Uppgiften är att tillhandahålla kompetens, att förse andra med kompetens men också att fånga upp kompetens som finns i stiftet och låta fler få del av den.

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är helt anpassad för kursdeltagare med funktionsnedsättning.

Hitta hit

Postadress:
Axel Munthes stig 1
572 32 Oskarshamn

Telefon: 0491-768 100

E-post:
info@oskarshamnsfolkhogskola.se

Webbadress:
www.oskarshamnsfolkhogskola.se

Huvudman:
Växjö stift (Svenska kyrkan).
www.svenskakyrkan.se/vaxjostift

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
30 mars 2019

Övrig information:
Internat med 60 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola

Svenska från dag ett