Ny distans-utbildning för kyrkvaktmästare

Nu startar Oskarshamns Folkhögskola en ny utbildning för kyrkvaktmästare. Den kommer att ske på distans med fyra träffar över vintersäsongen.

Det är en distansutbildning för kyrkvaktmästare med fokus på inre tjänst. Den vänder sig till alla men är anpassad för att passa de som är säsongsanställda på en yttre tjänst inom Svenska Kyrkan idag. Med den här kursen i ryggen är de redo för att bli heltidsanställda och tjänstgöra såväl ute som inne, berättar Anna-Karin Kullenbert som är ansvarig för utbildningen på skolan. Det här blir ett helt nytt grepp för oss med distansare som kommer vara på plats sammanlagt fyra veckor under vintersäsongen, avslutar Anna-Karin.