Vimmerby folkhögskola

Vimmerby folkhögskola hittar du i Småland, i Astrid Lindgrens Vimmerby. Här kan du läsa in grundskola/gymnasium i en trygg studiemiljö på vår Allmän kurs. Är du redo för nästa steg så finns det på Vimmerby folkhögskola även sex olika yrkesutbildningar: Socialpedagog, Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör, Barnskötare, Fastighetsskötare samt Musikalartist och Musikalartist - Produktionsår.

Vimmerby folkhögskola

Vårt mål är att det hos oss på Vimmerby folkhögskola ska finnas kurser som fångar ditt intresse och passar den nivå du befinner dig på, oavsett bakgrund eller utbildningsnivå. 

Om du inte är klar med grundskolan eller gymnasiet så kan du genom studier på Vimmerby folkhögskolas Allmän kurs läsa in grundläggande behörighet, med stora möjligheter till anpassning efter vad du har med dig och vilka intressen du har. Här får du studera i små grupper och med mycket stöd från kunniga pedagoger!

På Allmän kurs jobbar vi med hållbarhet, hälsa, demokrati och skapande minst en halv dag i veckan, utöver behörighetskurserna. Vi har även valbara kurser på schemat, där du får möjlighet att testa olika typer av skapande, musik och fysiska aktiviteter.

Vimmerby folkhögskola har även Allmän kurs på distans för dig som behöver kunna anpassa studierna efter din vardagssituation. 

Vi har yrkesutbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Barnskötare och Fastighetsskötare är på gymnasial nivå och kräver att du är klar med grundskolan och Sv1/SVA1 på gymnasienivå, medan Socialpedagog, Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör, samt Musikalartist och Musikalartist - Produktionsår är på eftergymnasial nivå och kräver att du är klar med gymnasiet.

På skolan finns även en uppdragsutbildning i svenska som andraspråk, Svenska i vården (Sviv), som vi gör på uppdrag av vår huvudman, Region Kalmar län.

Vimmerby folkhögskola har både kurator och specialpedagog som jobbar tillsammans med en stödgrupp för att du som deltagare ska få det stöd du behöver för att det ska bli en så bra studietid hos oss som möjligt. Vi har även stor kompetens när det kommer till svenska som andraspråk så du som deltagare med annat modersmål än svenska kan få möjlighet att utvecklas och klara dina studiemål.

Vi hoppas att du under tiden hos oss på Vimmerby folkhögskola ska få möjlighet att utveckla ditt kritiska tänkande, bli medveten om dina, och samhällets, villkor samt kunna och vilja påverka din egen livssituation, och i förlängningen också samhället.

För mer information om om våra kurser och vår verksamhet så är du välkommen att besöka skolans egen hemsida. (Öppnas i en ny flik.)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolans huvudbyggnad samt 13 internatrum är tillgängliga för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Vimmerby folkhögskola
Box 24
598 21 Vimmerby

Besöksadress:
Bryggaregatan 8

Telefon: 010-357 57 00

E-post:
vimmerbyfolkhogskola@regionkalmar.se

Webbadress:
www.vimmerbyfolkhogskola.se

Huvudman:
Region Kalmar Län
https://regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 60 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Nyheter från Vimmerby folkhögskola