Vimmerby folkhögskola

På Vimmerby folkhögskola kan du välja mellan flera spännande och givande kurser och inriktningar där du har möjlighet att skaffa dig behörigheter eller en yrkesutbildning. Du får samtidigt en chans att utvecklas med oss andra i en trivsam miljö. Vår profil omfattar socialt och hälsofrämjande arbete men även internationellt och estetiskt arbete. Skolan är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Vimmerby folkhögskola

Studierna på allmän kurs kan leda till behörighet på grundskole- och gymnasienivå.
I all undervisning kan stöd ges åt deltagare med annat modersmål än svenska samt till deltagare med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli.

Undervisningen stödjer ett frivilligt och aktivt sökande efter kunskap och tillvaratar deltagarnas erfarenheter och förutsättningar. Våra kursdeltagare ska utveckla ett kritiskt tänkande, bli medvetna om sina och samhällets villkor samt kunna och vilja påverka sin egen livssituation och i förlängningen också samhället.

Det finns en hög kompetens i skolans kök när det gäller specialkost.

Skolans internat, med plats för ca 60 boende i enkelrum är trivsamt, modernt och fräscht.

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), etableringskurs och svenska för invandrad vårdpersonal (SVIV) är en del av vår verksamhet.

För aktuell information om Vimmerby folkhögskolas kurser och verksamhet rekommenderas ett besök på skolans egen hemsida.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolans huvudbyggnad samt 13 internatrum tillgängliga för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Vimmerby folkhögskola
Box 24
598 21 Vimmerby

Besöksadress:
Bryggaregatan 8

Telefon: 0492-143 00
Fax: 0492-143 06

E-post:
vimmerbyfolkhogskola@regionkalmar.se

Webbadress:
www.vimmerbyfolkhogskola.se

Huvudman:
Region Kalmar Län
http://regionkalmar.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 60 bäddar

Andra utbildningar på skolan: