Vimmerby folkhögskola

Vimmerby folkhögskola vänder sig till dig som vill bli färdig med grundskolan/gymnasiet, eller som vill gå någon av våra yrkesutbildningar på gymnasial eller eftergymnasial nivå. Under tiden hos oss på folkhögskolan får du förutom möjligheten till studier även möjligheten att fördjupa ditt samhälls- och kulturintresse.

Vimmerby folkhögskola

Vår förhoppning är att det hos oss på Vimmerby folkhögskola ska finnas kurser som fångar ditt intresse och passar den nivå du befinner dig på, oavsett bakgrund eller utbildningsnivå. 

Om du inte är klar med grundskolan eller gymnasiet så kan du genom studier på allmän kurs läsa in grundläggande behörighet. Vi har även yrkesutbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå för dig som är redo att ta nästa kliv. På skolan finns även två uppdragsutbildningar i svenska som andraspråk, Svenska för vårdpersonal och Svenska för akademiker, som vi gör på uppdrag av vår huvudman, Region Kalmar län.

Hos oss kan du som deltagare med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller andra svårigheter få stöd och hjälp att klara dina studier. På skolan finns både kurator och specialpedagog som jobbar tillsammans med en stödgrupp för att du som deltagare ska få det stöd du behöver för att det ska bli en så bra studietid hos oss som möjligt. Vi har även stor kompetens när det kommer till svenska som andraspråk så du som deltagare med annat modersmål än svenska kan få möjlighet att utvecklas och klara dina studiemål.

Undervisningen bygger på ett frivilligt och aktivt sökande efter kunskap som utgår från deltagarnas erfarenheter och förutsättningar. Vi hoppas att du under tiden på folkhögskolan ska utveckla ditt kritiska tänkande, bli medvetna om dina och samhällets villkor samt kunna och vilja påverka din egen livssituation, och i förlängningen också samhället.

För mer information om Vimmerby folkhögskolas kurser och verksamhet rekommenderas ett besök på skolans egen hemsida. (Öppnas i en ny flik.)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolans huvudbyggnad samt 13 internatrum är tillgängliga för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Vimmerby folkhögskola
Box 24
598 21 Vimmerby

Besöksadress:
Bryggaregatan 8

Telefon: 0492-143 00
Fax: 0492-143 06

E-post:
vimmerbyfolkhogskola@regionkalmar.se

Webbadress:
www.vimmerbyfolkhogskola.se

Huvudman:
Region Kalmar Län
https://regionkalmar.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 60 bäddar