Hälsa / Friskvård – hälsoutvecklare, massageterapeut och PT (EGY)

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Grimslövs folkhögskola
Plats:
Grimslöv - Kronobergs län
Längd:
3 terminer
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 3 år gymnasieutbildning. 1 års arbetslivserfarenhet eller motsvarande.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 7 jun 2024

Kostnader: Internatstuderande, för en period på 4 veckor: • Kost 3 380 kr och logi 2 500 kr. Boende i ett rum med husdjur: 2 600 kr. Hyra för hundgård 50 kr/4 v. Externatstuderande: • 1 850 kr/4 v. Samt månadssparande totalt 24 500 kr.

Kontakt: Peter Widén

Telefon: 0470 76 37 04

E-post:
peter.widen@kronoberg.se

Hälsoutveckling, livsstilscoachning och personlig utveckling. Helhetssyn på hälsa ur ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Branschcertifiering i massage och personlig tränare.

Balans mellan kropp och själ

Livsstilscoachning

Kursen Hälsa / Friskvård vänder sig till dig som vill arbeta som diplomerad hälsoutvecklare med kompetens inom livsstilscoachning. Utbildningen är även till för dig som vill skaffa en grundutbildning för att studera vidare inom hälsoområdet och till dig som bara vill utveckla dig själv.

Hälso- och friskvårdspedagogik

Här ryms teman som hälsoläget i samhället, hälsans bestämningsfaktorer och hälsofrämjande arbete på olika arenor. Vi kopplar samman hälsoutveckling på individ- och gruppnivå med olika hälsopedagogiska metoder. Arbetsmiljö och hälsa behandlas i en egen delkurs.

Humanbiologi

Du kommer att studera kroppens anatomi och fysiologi, vilket sedan tillämpas i kurser som träningslära, motionsmetodik och massage.

Miljö- och friluftsmetodik

Samspelet mellan vår hälsa, vårt ekologiska tänkande och den omgivande miljön tas upp i en kortare kurs. Friluftsliv utövas under en period på hösten, vintern och våren.

Mat och hälsa

Utöver grundläggande näringslära innehåller denna kurs mat och matvanor kopplat till hälsa, miljö, träning, skiftarbete, traditioner och trender. Vi lär oss om matens ursprung och innehåll, kostregistrering, lagar mat tillsammans och gör studiebesök.

Psykosocial hälsa

I kursen ingår bl.a. etik, självledarskap, grupputveckling och konflikthantering. Du får dessutom en fördjupning i samtalsträning, coachning och stresshantering,

Kommunikation

Vi går igenom kommunikationens grunder och varvar genomgående teori och praktik. Du kommer öva på att kommunicera både skriftligt och muntligt, göra presentationer, samtala och lyssna.

Massageterapeut

Efter grundkursen i massage ges en intensivkurs under termin 3. Denna specialkurs genomförs i Bergqvists regi. Här varvas teori, praktik och egen mottagning. I direkt anslutning till utbildningen genomförs en certifiering för alla deltagare som vill bli certifierade.

Personlig tränare

Under termin 3 ges även kursen till personlig tränare. Den hålls av Eleiko och leder till en internationell licensiering som PT. Mycket praktik och möjlighet att coacha egna klienter.

Arbetsmetodik

Vi ger en helhetssyn på människan utifrån ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Föreläsningar och praktiska övningar varvas med grupparbeten, enskilda arbeten, ledarskapsövningar, studiebesök och exkursioner. Tillsammans med dina kurskamrater utformar och genomför du också temadagar för olika grupper i samhället.

Specialkurser

I utbildningen ingår flera specialkurser. Alla är obligatoriska och ingår som en del av läsåret. Hit räknas hälsoprofilbedömning (HPB), massörutbildning, personlig tränare, hjärt-lungräddning (HLR), en veckas vinterfjällutbildning, två veckors praktik inom ett område du själv väljer samt projektarbete.

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Certifierad massageterapeut, certifierad testledare och hälsoprofilbedömare, livsstilscoachning, personlig tränare och vägledare i stresshantering.

Välkommen att söka till läsåret 2023-2024! 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.grimslovsfolkhogskola.se/halsa/halsa-friskvard/

Jag är så glad och stolt att jag tog steget

Monika Nordenbrand arbetade som sjuksköterska inom barnsjukvården i 25 år. Men efter att ha blivit sjuk i utmattning och sagt upp sig från sitt arbete, bytte hon sjukhuskorridorerna mot fjällvyer, friluftsliv och folkhögskola.

Läs hela artikeln

Grimslövs folkhögskola

Vår inriktning är friskvård, hälsa och kultur i ett brett och spännande perspektiv. Vi ger dig kunskap genom studier och upplevelser. Din personliga utveckling står i centrum, oavsett om du väljer oss för att förbereda dig inför vidare studier eller för att gå direkt ut i arbetslivet.

Läs mer om skolan

Postadress:
Grimslövs folkhögskola
Huvudbyggnaden
342 55 Grimslöv

Telefon: 0470-76 37 00
E-post: fh-grimslov@kronoberg.se
Webbadress: https://www.grimslovsfolkhogskola.se/