Fritidsledarutbildning - Distans för yrkesverksamma

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Karlskoga folkhögskola
Plats:
Karlskoga - Örebro län
Längd:
2 år
Studietakt:
50%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
12 juni 2024

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 3-årig gymnasieexamen eller motsv. med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 och Lämplighet för yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet. Fyller 25 år under ansökningsåret

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 13 sep 2024 - 19 jun 2026

Träffar:
12 obligatoriska träffar

Kostnader: Serviceavgift (betalas vid antagning) 250 kr/läsår. Helgkostnad 680 kr för mat och boende, exkl. lördag middag. Litteratur ca. 5100:-

Kontakt: Jakob Ingebrand

Telefon: 0586-646 15

E-post:
jakob.ingebrand@karlskogafhs.se

Utveckla din roll i det främjande arbetet med människor. Vår fritidsledarutbildning fokuserar på relationer-hälsa-fritid, erbjuds dig som jobbar på ex. fritidsgård, skola, HVB-hem eller församling.

När du genomgått utbildningen kommer du bättre kunna leda och aktivera människor genom ett främjande arbetssätt. Du kommer att vara väl insatt i hur du skapar och bedriver olika projekt, både med och för människor i olika åldersgrupper. Du kommer ha en bredare och  djupare teoretisk grund för ditt fortsatta arbete med  människor inom allt ifrån skola och öppen fritidsverksamhet till sociala insatser och olika delar av civilsamhället. Liksom vår helfartsutbildning (Fritidsledarubildningen Socialtpedagogiskt perspektiv) präglas även distansutbildningen av vårt fokus på relationer, hälsa och fritid, allt utifrån ett främjande socialpedagogiskt perspektiv. 

Under utbildningen ger dina yrkeserfarenheter viktiga bidrag till de uppgifter, diskussioner och projekt som vi jobbar med. Ditt arbete som fritidsledare är samtidigt din praktik där du får möjlighet att ute i verksamheten pröva de teoretiska kunskaper du förvärvar hos oss.

Utbildningen är 2 år och på halvfart (50%). Den innehåller 12 obligatoriska träffar på plats i Karlskoga (så kallade närträffar) då vi möts och startar upp- och avslutar kurser, tar del av inspirerande föreläsningar samt umgås och utbyter tankar och erfarenheter. Närträffarna är förlagda till 3 helger utspridda över varje termin. Mellan närträffarna bedrivs studierna på egen hand, emellanåt i samverkan med dina kurskamrater, via Google Workspace som är skolans lärplattform, det är därför viktigt att du har en dator med tillgång till internet.

Utbildningen riktar sig till dig som är minst 25 år under ansökningsåret och är anställd som fritidsledare eller motsvarande sedan minst tre år på minst 50% tjänst inom fritidsområdet samt kommer att inneha tjänst kommande två år (som det ser ut i dagsläget). 

Detta måste intygas, så därför ber vi dig hämta ett av oss utformat arbetsgivarintyg och får det ifyllt av din arbetsgivare innan du går vidare till ansökan. Detta intyg bifogar du inskannat din ansökan eller skickar via brev till oss. Intyget hittar du längre ner under dokument.

Många tidigare deltagare berättar att de fått högre lön och erbjudits mer kvalificerade tjänster efter utbildningen.

Läs mer om din behörighet här:

Du skall för att kunna antas ha behörighet för högskolestudier. Du har grundläggande behörighet om du har:

 • godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng
 • godkänt på 90 procent av kurserna på en fullständig gymnasial vuxenutbildning
 • en utbildning från en folkhögskola som ger grundläggande behörighet
 • en utländsk motsvarighet till gymnasieutbildning.

Detta innebär i korthet att du har motsvarande godkänd nivå i sju kärnämneskurser:

 • Svenska A och B, eller Svenska som andraspråk A och B
 • Engelska A
 • Matematik A
 • Samhällskunskap A
 • Naturkunskap A
 • Religionskunskap A
 • Historia A

Studieområden

Människans växande och livsvillkor

Området ska, utifrån beteendevetenskapliga teorier och perspektiv, ge kunskap om människans utveckling, uppväxt- och livsvillkor. Vi läser om tro och kultur samt om hälsa och funktionsvariationer.

Samhälle, fritidskulturer och fritidsarbete

Blocket ska, utifrån samhällsvetenskapligt och idéhistoriskt perspektiv, studera enskildas och gruppers möjligheter avseende delaktighet, makt, resurser och trygghet. Här finns ämnen som samhälls- och rätts­kunskap, soci­ologi och främjande förhållningssätt.

Ledarskapsutveckling

Inom detta område studeras ledarskapets olika former, förhållningssätt och förutsättningar samt grup­processer och grupputveckling i ett so­cial­psyko­logiskt och etiskt perspektiv. Inom detta område läser vi socialpsykologi, pedagogiskt ledarskap samt utepdedagogik, där en av närträffarna utgör den större delen av denna praktiska kurs.

Fritidsarbetets metodik

Blocket ska genomlysa yrkesroll och yr­kes­om­råde ur ett didaktiskt socialpedagogiskt per­spek­tiv, där särskilt de informella lärpro­ces­serna och folkbildningspedagogiken fokuseras. Vi läser om ungdomskulturer och fri­tids­gårdsmeto­dik samt om den öppna verksamheten på fritidsgård. Vi lär oss arbeta praktiskt med hantverk samt IT och andra media. Vi läser om fritidshemmet och fritidspedagogens uppdrag.

Fritidskultur och fritidsarbete som forskningsfält

Området ska presentera grunderna i kvalitativa och kvantitativa metoder inom sam­hälls- eller beteendevetenskaplig forsk­ningsme­todik. Inom detta område studerar vi fritidsve­tenskap, fritidsforskning och rapportskrivning.

Närträffar

Under närträffarna blandas föreläsningar med redovisningar, introduktioner och fördjupande diskussioner kring kursernas innehåll såväl som deltagarnas erfarenheter från arbete ute på fältet.

Praktik

Din nuvarande anställning är din praktikplats och pågår alltså under hela utbildningen.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

När du genomgått utbildningen kommer du att kunna leda och aktivera barn och ungdomar genom ett främjande arbetssätt. Du kommer att vara väl insatt i hur du skapar och bedriver ett projekt, både med och för ungdomar och barn. Du kommer känna dig hemma med att arbeta med ungdomar på fritidsgård, skola såväl som i församling och förening.
Många tidigare deltagare berättar att de fått högre lön och erbjudits mer kvalificerade tjänster.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/fritidsledarutbildning-distans/

Fler kurser inom: Fritidsledare

Jag drömmer om att göra skillnad

Markus tycker att det behövs fler vuxna som kan hjälpa unga till en meningsfull fritid. Och han vet redan vad han själv vill göra efter fritidsledarutbildningen.

Läs hela artikeln

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Vi börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi är en interkulturell mötesplats där trygghet och tolerans är ledord, och där människan är i centrum. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Telefon: 0586-646 00
E-post: info@karlskogafhs.se
Webbadress: http://www.karlskogafolkhogskola.se/