Kävesta folkhögskola

Kävesta folkhögskola ligger på landet, knappt två mil söder om Örebro. Vi är en relativt liten skola med ca 175 deltagare och 45 personal. Stämningen är familjär - många säger att Kävesta känns som att ”komma hem”. Röda hus med vita knutar, vackra träd och en näckrosdamm ger skolan en Bullerbykänsla. Kävesta är en av landets äldsta folkhögskolor, grundad redan 1873. Kävesta ägs och drivs av Region Örebro län, och har en estetisk profil. Förutom Allmän kurs finns linjer för Dans, Konst och formgivning samt Musik. Vi anordnar även en stor mängd kulturevenemang som är öppna för allmänheten.

Trygg respektfull miljö

Kävesta ska vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett mål med sina studier eller tidigare erfarenheter av att gå i skolan. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg miljö för alla. Om vi visar varandra ömsesidig respekt kan vi mötas, växa som människor och ta till oss nya erfarenheter och kunskaper.

Drog- och alkoholfri skola

På Kävesta råder nolltolerans mot alkohol och droger, både på skolan och på internatet, samt under aktiviteter anordnade av skolan. Det är helt enkelt en självklarhet för att vi ska kunna skapa en trygg miljö för alla.

Gemensamma aktiviteter

Alla deltagare och all personal ska få möjlighet att uppleva och lära sig saker tillsammans. Varje läsår ordnar vi aktiviteter som t.ex. en friluftsdag, en skidresa och öppna huset Kävestadagen.

Vi har flera skolgemensamma inslag i undervisningen. Hela skolan samlas till Aktuellt i aulan, då det bjuds på spännande, tankeväckande eller bara underhållande föreläsningar. Alla deltagare, oavsett linje, möts också för valämne, t.ex. kalligrafi, teckenspråk eller träning.

Deltagardemokrati

Folkbildning handlar om att hitta verktyg för att kunna påverka och förändra sin egen livssituation och delta i samhället. Därför bygger undervisningen på ständig dialog mellan deltagare och lärare. Deltagarna har även inflytande genom till exempel deltagarråd och kursråd.

Studeranderätt

Vi är anslutna till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Det betyder att vi ska ha tydliga regler och rutiner för hur vi säkrar deltagarnas rättigheter. Bland annat handlar det om hur antagning, uppföljning av frånvaro och behörighetsgivning går till.

Studeranderätt på Kävestas hemsida

Kävestas internat

På skolans område har vi ett internat med cirka 60 platser, fördelade på sex olika hus. Det finns både dubbelrum och enkelrum. Internatplatserna är i första hand reserverade för deltagare på profilkurserna dans, konst och musik.

På kvällarna och helgerna händer det ofta något – spel, matlagning eller filmtittande. Samtidigt finns det också utrymme att vara för sig själv om det behövs.

Miljömedvetenhet

Vi värnar givetvis om miljön. Vi arbetar för att använda mindre resurser, samt fortbildar både personal och deltagare i hur man kan göra miljövänliga val i vardagen.

I Kävestas matsal gör skolans kökspersonal gör en viktig insats genom att tillaga miljömärkt, ekologisk och närproducerad mat från grunden.

Nya byggnationer

Region Örebro län satsar på Kävesta. Det helt nya Musikens hus började byggas våren 2018, och planeringen för en utbyggnad av danshuset är i full gång. Hela skolan kommer att gynnas av fler och bättre lokaler.

Mer information

Utförlig information om skolan och alla våra kurser finns på www.kavesta.fhsk.se.

Hitta hit
Se folkhögskolans läge på detaljerad karta

Kävesta på sociala medier
Du hittar oss både på Facebook och Instagram:

Kävesta folkhögskola på Facebook

Kävesta folkhögskola på Instagram

Kävestas Danslinje på Facebook 

Kävestas Konst- och formgivningslinje på Facebook

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skola och internat är tillgängliga för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:

697 94 Sköllersta

Telefon: 019-602 49 50
Fax: 019-23 08 02

E-post:
info@kavesta.fhsk.se

Webbadress:
www.kavesta.fhsk.se

Huvudman:
Region Örebro län
http://www.regionorebrolan.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
2019-04-27

Övrig information:
Internat med 60 bäddar

Nyheter från Kävesta folkhögskola