Kävesta folkhögskola

Många säger att Kävesta, det känns som att komma hem. Vi ligger på landet strax söder om Örebro. Röda hus med vita knutar ger en Bullerbykänsla, och vittnar om att Kävesta är en av landets äldsta folkhögskolor, grundad 1873. Deltagare från hela landet kommer hit för att fördjupa sig inom vår kulturprofil, med inriktning på dans, konst och musik. Även deltagarna på allmän kurs tar del av kulturprofilen via inriktningar och valämne. Här växer kunskaperna, och människan!

Kävesta folkhögskola utanför Örebro

Bullerbykänsla
Kävesta folkhögskola ligger på landet strax utanför Örebro. Atmosfären lämnar få oberörda. Många beskriver det som att skolan bär på en ”Bullebykänsla”. I centrum av skolans stora öppna område ligger en näckrosdamm omringad av röda hus med vita knutar. Mycket påminner om att Kävesta är en av Sveriges äldsta folkhögskolor, grundad 1873.

Trygg och respektfull miljö
Kävesta ska vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett mål med sina kommande studier eller tidigare erfarenheter av att gå i skolan. Om vi kan visa varandra ömsesidig har vi möjlighet att mötas och växa tillsammans som människor.

Två viktiga bitar i detta pussel är att Kävesta är en drog- och alkoholfri skola, samt att skolan är ansluten till Folkhögskolornas studierättsliga råd. Läs gärna mer om Kävestas drogpolicy och handlingsplan samt studeranderätt.

Demokratiarbete
Folkbildning handlar i grunden om lära sig se sina möjligheter och styrkor, att finna verktygen för att kunna påverka och förändra sin egen livssituation samt samhället i stor. Därför har demokratiarbete stort utrymme på skolan. En stor del av undervisningen sker genom dialog mellan deltagare och lärare.

Skolgemensamma aktiviteter
Utöver verksamheten på varje linje möts skolans alla deltagare vid gemensamma aktiviteter. Främst det vi kallar Aktuellt, Valämne och Mötestid, men även frilufts- och aktivitetsdagar. 

Miljömedveten skola
Att värna om miljön ser vi som en självklarhet, och vi lägger ner mycket tid och arbete på att tänka framåt. Skolans kökspersonal gör en viktig insats genom att i största möjliga utsträckning servera miljömärkt, ekologisk och närproducerad mat. Läs mer om skolans miljöarbete.

Hitta hit
Se folkhögskolans läge på detaljerad karta

Kävesta på sociala medier
Du hittar oss både på Facebook och Instagram:

Kävesta folkhögskola på Facebook

Kävesta folkhögskola på Instagram

Kävestas Danslinje på Facebook 

Kävestas Konst- och formgivningslinje på Facebook

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skola och internat är tillgängliga för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:

697 94 Sköllersta

Telefon: 019-602 49 50
Fax: 019-23 08 02

E-post:
info@kavesta.fhsk.se

Webbadress:
www.kavesta.fhsk.se

Huvudman:
Region Örebro län
www.regionorebrolan.se

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
2018-04-21

Övrig information:
Internat med 60 bäddar

Nyheter från Kävesta folkhögskola