Kävesta folkhögskola

Kävesta folkhögskola har en estetisk profil. Det innebär att vi utöver allmän kurs har utbildningar i dans, konst och formgivning samt musik. Skolan ägs och drivs av Region Örebro län.

Kävesta folkhögskola

Kävesta folkhögskola finns knappt två mil söder om Örebro i en vacker miljö på landet. Röda hus med vita knutar, vackra träd och en näckrosdamm ger skolan en Bullerbykänsla. Det märks att Kävesta är en av landets äldsta folkhögskolor, grundad redan 1873.

Trygghet, trivsel och stöd

Kävesta ska vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett mål med sina studier eller tidigare erfarenheter av att gå i skolan.

Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg miljö för alla, så att vi kan växa som människor och ta till oss nya erfarenheter och kunskaper. Det innebär bland annat att vi:

• har många aktiviteter där alla på skolan får träffas (föreläsningar, valbara ämnen, friluftsdagar med mera)

• har en aktiv deltagardemokrati med bland annat deltagarråd och miljögrupp

• har ett stödteam med bland annat specialpedagog, kurator och studievägledare som hjälper deltagare och lärare att få undervisningen att fungera så bra som möjligt

• har en egen matsal och kökspersonal som lagar miljömärkt, ekologisk och närproducerad mat från grunden

• är anslutna till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd och har tydliga regler och rutiner för hur vi säkrar alla deltagares rättigheter

• har en nolltolerans mot alkohol och droger, både på skolan och internatet.

Internat med 65 platser

Kävesta folkhögskola erbjuder internatboende på själva skolområdet. Vi har ungefär 65 platser, fördelade på 6 olika hus. Det finns både dubbelrum och enkelrum. Internatplatserna är i första hand reserverade för deltagare på profilkurserna dans, konst och musik.

Stora satsningar på Kävesta folkhögskola

Region Örebro län satsar på Kävesta folkhögskola. Hösten 2019 flyttade första årskursen in i det helt nya musikhuset. Musikhuset är särskilt anpassat för musikundervisning och har även byggts för att vara så miljövänligt som möjligt. I samband med detta har hela skolan fått tillgång till fler lokaler.

I skrivande stund är även planeringen för en utbyggnad av danshuset i full gång.

Läs mer och ansök

På vår hemsida hittar du all information du behöver om skolan och våra kurser:

Kävesta folkhögskola

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skola och internat är tillgängliga för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Kävesta folkhögskola
Kävesta folkhögskola
697 94 Sköllersta

Telefon: 019-602 49 50

E-post:
info@kavesta.fhsk.se

Webbadress:
www.kavesta.fhsk.se

Huvudman:
Region Örebro län
https://www.regionorebrolan.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 65 bäddar

Nyheter från Kävesta folkhögskola