Preparandkurs för unga med synnedsättning

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Glimåkra folkhögskola
Plats:
Glimåkra - Skåne län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Antagning sker utifrån inskickad ansökan och samtal med referenspersoner. Vi kommer också att kalla dig till ett studiebesök.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 5 jun 2024

Kostnader: Kursen, samt kost och logi, finansieras med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten och är därför helt kostnadsfri för dig som deltagare.

Kontakt: Veronica Jonsson, Martin Sjören

Telefon: 044-44817

E-post:
Prep@glimnet.se

Kursen vänder sig till dig mellan 16 och 20 år som vill öka din självständighet inför vidare studier, arbete eller livet i stort.

Preparandkursen vänder sig till ungdomar med synnedsättning som vill ta ett ”mellanår” innan de påbörjar sin gymnasieutbildning. Kursen syftar till att göra dig väl förberedd inför vidare studier eller arbete och rustar dig samtidigt för ett självständigt liv. Kursens fokus är att visa på alla de möjligheter man har att påverka sin egen framtid trots synnedsättningen.

Kursens fokus är att visa på alla de möjligheter man har att påverka sin egen framtid trots synnedsättningen. Vi tränar kompensatoriska färdigheter genom bland annat ADL, studieteknik och hjälpmedelshantering. ADL-undervisningen innebär matlagning, städ, tvätt, vardagsekonomi och träning av andra färdigheter som behövs för självständighet i det vardagliga livet. Vi arbetar ofta i teman där ämnen som svenska, samhälle, engelska och skapande verksamhet kan ingå. På schemat finns också bland annat matematik, datakunskap, livskunskap, hälsa och intressanta föreläsningar. Under läsåret finns även möjlighet till studiebesök och studieresor utifrån behov och intressen.

Kursassistenter finns med som stöd både på lektioner och fritiden på vardagarna.
Kursens längd är ett läsår med möjlighet till förlängning. Kursen rymmer sex till åtta deltagare och bedrivs på heltid. För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll vill vi att dina kunskaper i svenska ska motsvara minst SFI D.
Om du är äldre än 20 år kan du eventuellt bli antagen till kursen i mån av plats. Villkoren för din studietid hos oss ser då något annorlunda ut.

Kursen, samt kost och logi, finansieras med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten och är därför helt kostnadsfri för dig som deltagare. Du bekostar själv dina resor till och från skolan, men eventuellt kan din hemkommun gå med på att täcka denna kostnad. 

Du erbjuds mat och boende på skolan måndag till fredag (lunch). När lektionerna är slut för dagen finns skolans idrottshall med gym och bastu att tillgå. Skolan erbjuder även regelbundna kvällsaktiviteter tillsammans med andra kursdeltagare på skolan. Mycket av folkhögskolelivet upplevs på internatet och här får man vänner för livet. Du får stöd i din boendesituation av de assistenter som är knutna till kursen. Om du är under 18 år måste du resa hem på helgen, eftersom vi inte har personal kopplad till internatet helgtid. Under lov uppmanas samtliga internatboende att resa hem.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://glimnet.se/pages/preparandkursen-unga-synnedsattning

Fler kurser inom: Synnedsättning, Blind

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra finns mitt i Sveriges sydligaste vildmark, i nordöstra Skåne. Skolan har en kristen grundsyn. Respekt och öppenhet för alla är grundläggande. De kulturella inslagen skiftar: Gospel, keramik och textil. På Allmän kurs läser du in grundläggande behörighet till universitet och högskola, samt ett profilval. Skolan har en alkohol- och drogfri miljö. Cirka 150 studerande. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Glimåkra folkhögskola
Box 115
289 04 Glimåkra

Besöksadress: Gamla Sibbhultsvägen 5

Telefon: 044-448 00
E-post: info@glimnet.se
Webbadress: https://glimnet.se/