Afrika - Kvinnor, kultur och litteratur

Ansökan stängd
Skola:
Österlens folkhögskola
Plats:
Tomelilla - Skåne län
Längd:
< 1 år
Studietakt:
50%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2024 - 13 jun 2025

Träffar:
5 frivilliga träffar
20 frivilliga nätträffar

Kostnader: Serviceavgiften är 350 kr per termin. I denna ingår: Olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid närträffar

Kontakt: Jana Nabudere

E-post:
jana.nabudere@osterlen.fhsk.se

Denna distanskurs kommer att belysa inflytelserika kvinnor i Afrika, från olika historiska tidsperioder, länder och verksamhetsområden. 

Kvinnor utgör en avgörande roll i Afrikas historia, utveckling och framtid. Varje dag bidrar de till både social och ekonomisk förändring, utökad jämlikhet, handlingskraft och framsteg på många olika sätt. Denna distanskurs kommer att belysa inflytelserika kvinnor i Afrika, från olika historiska tidsperioder, länder och verksamhetsområden. 

 

Vi kommer att lyfta upp tongivande ledare från forntida Egypten, Etiopien och senare olika kungadömen runtom i Afrika. Kursens främsta fokus kommer dock att läggas på inflytelserika kvinnor i modern tid – alltifrån politiker, miljö- och människorättsaktivister, nobelpristagare, innovatörer, forskare och företagsledare till konstnärer, artister, författare mfl.   

 

Vi kommer även titta på hur olika kulturella uttryck i form av konst, street art, musik och plakat har fungerat som verktyg för och led till social förändring. Afrikansk skönlitteratur med särskild fokus på kvinnliga författare kommer också löpa som en röd tråd genom kursen.

 

Studieresa vårterminen 2025

I kursen ingår en frivillig studieresa till Sydafrika som preliminärt kommer att äga rum under  vecka 13, 14 och 15 våren 2025. Mer information om resans upplägg och innehåll kommer att delas framöver. 

 

LÄRPLATTFORM OCH UPPLÄGG

Kursen är upplagd på 40 veckor och består av ca 20 delmoment. Varje delmoment utgår ifrån ett tematiskt studiematerial som sammanställs av kursens lärare och ett antal gästlärare med specialkunskap om för kursen relevanta länder och ämnesområden. Studiematerialet utgörs av Power-Point presentationer som innehåller strömmande videoföreläsningar, textutdrag, artiklar och bilder. Nytt studiematerial delas med tillhörande uppgift och frågeställningar varannan vecka via vår lärplattform Google Classroom. Nästföljande vecka åtföljs de självständiga studierna med att vi “möts” på distans via Google appen Meet och har samtal om det vi har lärt oss och reflekterat kring utifrån delmomentens frågeställningar. I kursen ingår ett antal närträffar (som även kan följas digitalt), en valfri studieresa och bokcirkel om afrikansk skönlitteratur. 

 

TRÄFFAR

Vi kommer att ha sammanlagt fem träffar under kursen, preliminärt under följande helger: 7-8/9, 19-20/10, 7-8/12, 18-19/1 och 17-18/5. Du får i samband med dessa utbyta tankar och idéer med ämneskunniga föreläsare online och på plats. I mån av plats finns det möjlighet att bo på skolans internat under träffarna, annars på närliggande vandrarhem. Datum kan ändras under kursens gång. 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.osterlen.fhsk.se/kurser/afrika-kvinnor-kultur-och-litteratur-1/

Österlens folkhögskola

För många betyder ett år på folkhögskolan mer än bara ett års studier. Här får du tillfälle att studera de ämnen som intresserar dig mest och lära känna nya människor med vitt skilda erfarenheter. Varje år tar vi emot ca 200 studerande som studerar allt från internationella områden till konst, musik, skrivande, Svenska som andra språk och kärnämnen. Skolan är religiöst och politiskt obunden och tillgänglig för rörelsehindrade.

Läs mer om skolan

Postadress:
Österlens folkhögskola
Box 13
273 21 Tomelilla

Besöksadress: Malmövägen 41

Telefon: 0417-280 00
E-post: kansli@osterlen.fhsk.se
Webbadress: http://www.osterlen.fhsk.se/