Södra folkhögskolan i Helsingborg

Har du inte läst färdigt gymnasiet? Du kanske saknar betyg i några få ämnen eller behöver läsa in hela? Hos oss läser du Allmän kurs som ger behörighet att söka studier på högskolenivå. Men inte endast det, läs vidare!

Bild. Glada deltagare på Södra Stockholms folkhögskolas filial i Helsingborg.

Folkbildningspedagogiken – att lära tillsammans

Vi erbjuder samma kurser som vanliga gymnasieutbildningen men vårt fokus ligger på att lära tillsammans och av varandra. Detta gör vi i lärarledda mindre grupper där läraren har nära kontakt med dig som deltagare. Vi kombinerar tematisk undervisning med ämnesmässigt indelad undervisning. Att läsa tematiskt innebär att vi utifrån ett tema väver in de olika huvudämnena i undervisningen.

Ett av våra största syfte är att arbeta för att våra kursdeltagare ska verka som ansvarsfulla medborgare som vill påverka vårt samhälle till en positiv riktning. En av Södra Folkhögskolan Helsingborgs inriktningar är att vi aktivt arbetar med demokrati- och samhällsfrågor. Den andra inriktningen riktar sig till de som är nyfikna på att arbeta inom service och bemötande, kanske inom butik, hotell eller andra serviceinriktade yrkesområden. Södra Folkhögskolan Helsingborg samarbetar med ett antal väletablerade företag och organisationer. Hos oss arbetar vi inte endast med att bli behörig för högre studier, utan vi är brobyggare mellan deltagare och samhälle! 

Våra inriktningar

Demokrati och Samhälle - Under kursen arbetar du med olika demokratiprojekt i samverkan med organisationer, aktörer och verksamheter. Kursen innebär också att du tar ansvar för samhället och får vara med och påverka genom att utöva inflytande tillsammans med dina kurskollegor.

Service och Bemötande - Kursens inriktning är Service och bemötande och genomförs i nära samverkan mellan deltagare, lärare, företag och organisationer som Södra Folkhögskolan slutit samverkan med.

Södra ligger på Söder, mitt i staden. Vi har som mål att ta skolan ut i staden och ta staden in i skolan. Undervisningen bedrivs lika mycket ute i staden i samverkan med institutioner, organisationer, medier och föreningar som i skolan, dit vi bjuder in våra samverkansparter. Lärandet sker i mötet med verkligheten lika mycket som i arbetet med läroböcker. 

Ta reda på mer om skolan här

https://www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/folkhogskolor/sodra-folkhogskolan-i-helsingborg/ 

Vem kan söka till Allmän kurs?

Du som saknar fullständig gymnasieutbildning. Vi vill att du har fyllt 18 år när kursen börjar och har kunskaper motsvarande grundskolan i ämnena svenska, matematik och engelska. Vi har extrahjälp i samtliga kurser för de deltagare som behöver.

I centrala Helsingborg

Vi ligger på Trädgårdsgatan 25 Helsingborg (5 minuters gångväg från Knutpunkten).

Efter avslutad kurs

Kursdeltagaren har behörighet att söka vidare till högskola, universitet eller annan yrkesutbildning som kräver gymnasiebehörighet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är anpassad för personer med funktionsnedsättning.

Hitta hit

Postadress:
Södra folkhögskolan i Helsingborg
Trädgårdsgatan 25
252 25 Helsingborg

Telefon: 0730-47 72 17

E-post:
midia.osman-taha@folkuniversitetet.se

Webbadress:
www.folkuniversitetet.se/Skolor/Folkhogskolor/sodra-folkhogskolan-helsingborg

Nyheter från Södra folkhögskolan i Helsingborg