Åsa folkhögskola

Det hörs, syns och känns att man går på Åsa folkhögskola. Skolan ligger vackert i Sörmland, nära järnvägsknutarna Katrineholm och Flen. Du bor billigt på vårt internat. Åsa är en mötesplats för folk från världens alla hörn. Deltagare med särskilda behov har möjlighet till hjälpmedel. Nästan alla skolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade. Ett flertal hörslingor finns.

Åsa folkhögskola

Våra profilkurser är Streetdance och Musik. På Allmän kurs finns olika klasser beroende på din utbildningsbakgrund och förkunskaper i svenska. Vi har också distanskurser med varierande innehåll.

Maten
I skolans matsal serveras förmiddagsfika, lunch och kvällsmat varje vardag. Externatdeltagare kan också ta med egen mat och värma i externatköket.

Drogpolicy
Bruk av narkotika och narkotikaliknande preparat är helt bannlyst. Upptäcks ett sådant missbruk sker avvisning direkt. Åsa folkhögskola tillämpar alkoholfri arbetsvecka. Störningar i skolarbetet eller på internatet som beror på alkohol tas genast upp till diskussion i skolråd och i lärarråd. All förtäring av alkohol i skolans gemensamma lokaler är förbjuden. Rökning är bara tillåtet på särskilda platser utomhus.

Internatet

När du bor på internat gör det inget om du glömmer mobilen hemma på morgonen, du kan gå och hämta den på någon minut. Samtidigt bor du nära vänner och fritidsaktiviteter. I hyran ingår mat måndag–fredag. Du serveras frukost, fika, lunch och kvällsmat i skolans matsal där så mycket som möjligt är hemlagat.

När du bor på internatet har du tillgång till skolans gymnastiksal, danssalar, styrketräningsrum och bastu. Alldeles intill går Sköldinges elljusspår. Det finns några cyklar att låna, men ta gärna med dig egen cykel.

På kvällarna erbjuder vi eget val som kan bestå av allt från dans, musikteori, språk eller kör. Som deltagare kan du påverka vilka aktiviteter som ska erbjudas.

Med jämna mellanrum arrangeras också olika aktiviteter kvällstid på skolan t.ex. filmkvällar, turneringar (t.ex. volleyboll eller innebandy) och café.

Hitta hit
Skolan ligger i Sköldinge längs väg 55/57 mellan Katrineholm och Flen.
Åker du tåg stiger du av i Katrineholm eller Flen. Åk vidare med buss 780 till Sköldinge. Bussen stannar 300 meter från skolan.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri.
Externatdeltagare betalar 1000 kronor per termin i en terminsavgift. Avgiften täcker kostnaderna för förmiddagsfika, normal kopiering i skolarbetet, städning och tillsyn av lokaler för medhavd lunch.
Kostnaden för kurslitteratur och studieresor varierar mellan de olika kurserna. För allmän kurs och allmän kurs - svenska som andra språk är kostnaden 750 kronor per termin. För specialkurserna är kostnaden mellan 2 000 och 7 000 kronor per läsår.
Att äta lunch på skolan kostar för externatelever 85 kronor. I det priset ingår huvudrätt, salladsbuffé, efterrätt och kaffe.
Alla priser gäller under 2021.

Ytterligare information
Ring vår växel på 0157-695 00 så hjälper de dig vidare. Eller maila oss: info@asafolkhogskola.se

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Deltagare med särskilda behov har möjlighet till hjälpmedel. Nästan alla skolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade. Ett flertal hörslingor finns.

Hitta hit

Postadress:
Åsa folkhögskola
Åsa folkhögskola
641 64 Sköldinge

Telefon: 0157-695 00 (växel)
Fax: 0157-695 29

E-post:
info@asafolkhogskola.se

Webbadress:
www.asa.fhsk.se

Huvudman:
Region Sörmland
https://regionsormland.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 100 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)