Åsa folkhögskola

Det hörs, syns och känns att man går på Åsa folkhögskola. Skolan ligger vackert i Sörmland, nära järnvägsknutarna Katrineholm och Flen. Du bor billigt på vårt internat. Åsa är en mötesplats för folk från världens alla hörn. Deltagare med särskilda behov har möjlighet till hjälpmedel. Nästan alla skolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade.

Åsa folkhögskola

Våra profilkurser är Streetdance och Musik. På Allmän kurs finns olika klasser beroende på din utbildningsbakgrund och förkunskaper i svenska. Vi har också distanskurser med varierande innehåll.

Maten
I skolans matsal serveras förmiddagsfika, lunch och kvällsmat varje vardag. Externatdeltagare kan också ta med egen mat och värma i externatköket.

Drogpolicy
Bruk av narkotika och narkotikaliknande preparat är helt bannlyst. Upptäcks ett sådant missbruk sker avvisning direkt. Åsa folkhögskola tillämpar alkoholfri arbetsvecka. Störningar i skolarbetet eller på internatet som beror på alkohol tas genast upp till diskussion i skolråd och i lärarråd. All förtäring av alkohol i skolans gemensamma lokaler är förbjuden. Rökning är bara tillåtet på särskilda platser utomhus.

Internatet
När du bor på internat gör det inget om du glömmer mobilen hemma på morgonen, du kan gå och hämta den på någon minut. Samtidigt bor du nära vänner och fritidsaktiviteter. I hyran ingår mat måndag–fredag. Du serveras frukost, fika, lunch och kvällsmat i skolans matsal där så mycket som möjligt är hemlagat.

När du bor på internatet har du tillgång till skolans gymnastiksal, danssalar, styrketräningsrum och bastu. Alldeles intill går Sköldinges elljusspår. Det finns några cyklar att låna, men ta gärna med dig egen cykel.

Som deltagare kan du påverka vilka aktiviteter som ska erbjudas. Med jämna mellanrum arrangeras olika aktiviteter kvällstid på skolan, till exempel filmkvällar, turneringar (volleyboll, innebandy, med mera) och kafé.

Hitta hit
Skolan ligger i Sköldinge utmed väg 55/57 mellan Katrineholm och Flen.
Åker du tåg stiger du av i Katrineholm eller Flen. Åk vidare med buss 780 till Sköldinge. Bussen stannar 300 meter från skolan.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar en materialavgift som kan variera beroende på kurs. Bor du inte på internatet betalar du en externatavgift, i vilken ingår lån av dator och förmiddagsfika alla skoldagar. 
Du hittar mer information om detta under respektive kurs på vår hemsida asa.fhsk.se.
Att äta lunch på skolan kostar för externatelever 95 kronor. I det priset ingår huvudrätt, salladsbuffé, efterrätt och kaffe.

Ytterligare information
Ring vår växel på 0157–695 00 så hjälper de dig vidare. Eller mejla oss: info@asafolkhogskola.se

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Deltagare med särskilda behov har möjlighet till hjälpmedel. Nästan alla skolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade.

Hitta hit

Postadress:
Åsa folkhögskola
Åsa folkhögskola
641 64 Sköldinge

Telefon: 0157-695 00 (växel)

E-post:
info@asafolkhogskola.se

Webbadress:
www.asa.fhsk.se

Huvudman:
Region Sörmland
https://regionsormland.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 100 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Nyheter från Åsa folkhögskola