Beroendeterapeut - distans

Ansökan stängd
Skola:
Stensunds folkhögskola
Plats:
Trosa - Södermanlands län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ha utbildning som motsvarar behandlingspedagog/behandlingsassistent, socialpedagog, undersköterska eller ha arbetat i yrket i minst fyra år. Tre års nykterhet samt egen behandling om du haft eget beroende.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2023 - 5 jun 2024

Träffar:
4 obligatoriska träffar
135 obligatoriska nätträffar

Kostnader: Kostnad för litteratur uppgår till 4-5000 kr. Du behöver dessutom ha tillgång till dator, webkamera, mikrofon och högtalare. Kostnader för mat och logi under de fysiska träffarna tillkommer.

Kontakt: Lars Öhman

Telefon: 076-138 20 89

E-post:
lars.ohman@stensund.se

Beroendeterapeutsutbildningen är en praktisk och teoretisk yrkesutbildning som ger dig specialistkompetens att arbeta stödjande, coachande och behandlande inom missbruksvården.

Beroendeterapeutsutbildningen vid Stensunds Folkhögskola är en generalist- och specialistutbildning inom specialområdet beroendevård. Med generalistutbildning menas att utbildningen ska ge breda kunskaper inom social omsorg och bredd i kunskaper kring vetenskaplig teori och metod vilket ger kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för behandlande arbete i praktiken. Med specialist menar vi att det är en fördjupning inom beroende som fenomen samt verkningsfulla psykosociala metoder för att möta en individ i beroende. Detta möjliggör för nyexaminerade beroendeterapeuter att arbeta inom stora delar av det psykosociala behandlande arbetsfältet för missbruksvården.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, inom frivillig- och privatsektor. Beroendevård som huvudämnesområde sammanfaller till stora delar med andra yrkesområden och arbete med människor i utsatta livssituationer. Begrepp som människa, välbefinnande, social välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang och miljö, är centrala i utbildningen och en helhetssyn på människan betonas. Det sociala arbetets värdegrund utgår från humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter. Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och behandlande arbete som praktik. Som beroendeterapeut arbetar du med människor med beroende i olika utsatta livssituationer. Beroendeterapeututbildningen betonar därför människan som en del i ett socialt system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning med en bred kompetens att arbeta såväl stödjande, coachande och behandlande utifrån beroendeproblematik. Detta möjliggör för nyexaminerade beroendeterapeuter att arbeta inom stora delar av det psykosociala behandlande arbetsfältet för missbruksvården.

Utbildningen ges som en distansutbildning med helfartsstudier som motsvarar 20 lärarledda lektionstimmar i veckan. Den innehåller en obligatorisk uppstartsträff med övernattning (lördag-söndag) där deltagaren står för resor, mat och husrum. Mat och husrum kan ordnas av skolan.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, inom ideell och privat sektor.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://stensund.se/utbildningar/beroendeterapeut/

Om jag skulle beskriva folkhögskolan med tre ord skulle jag säga: gemenskap, kärlek och trygghet

Ayas engagemang för sociala frågor fick avgöra hennes yrkesval. Efter två år är hon färdig socialpedagog och redo att börja jobba med sina hjärtefrågor: psykisk ohälsa bland unga och våld mot kvinnor.

Läs hela artikeln

Stensunds folkhögskola

Stensund är inte bara en skola - det är ett sätt att leva. Alldeles vid havet, på pendlingsavstånd från storstaden (50 min söder om Stockholm), ligger Stensund. Vi är ett "växthus för människor" där funderande, tjärdoftande, debatterande, sprattlande, skrattande människor möts och hjälper varandra att växa.

Läs mer om skolan

Postadress:
Stensunds folkhögskola
Stensund
619 91 Trosa

Besöksadress: Stensund

Telefon: 0156-532 00
E-post: stensund@stensund.se
Webbadress: http://www.stensund.se/