Socialpedagogutbildning

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Stensunds folkhögskola
Plats:
Trosa - Södermanlands län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 3 års gymnasium med uppnådd grundläggande behörighet till yrkeshögskola, minst 23 års ålder, 3 års drogfrihet, arbetslivserfarenhet.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 20 aug 2024 - 5 jun 2025

Kostnader: Litteratur, studieresa mm. beräknas till c:a 10 000 kr. Kostnader för mat och logi tillkommer.

Kontakt: Roland Hedman

Telefon: 0156-532 00

E-post:
roland.hedman@stensund.se

Socialpedagogutbildningen är en eftergymnasial utbildning som ger dig möjlighet att arbeta med människor som lever i en utsatt livssituation. 

Utbildningen är processinriktad vilket betyder att kunskaper genom kurslitteratur och föreläsningar varvas med övningar där du får utveckla ditt förhållningssätt och din professionalitet.

Platsförlagd utbildning

Allt socialt förändringsarbete kräver såväl kunskaper som färdigheter. Men det kräver också att du utvecklar ditt personliga sätt att möta människor i olika svåra situationer. Detta kan man inte läsa sig till eller utveckla genom att bara lyssna på föreläsningar. Det sociala arbetet är alltid en interaktiv process där du samverkar med dem du möter. På ett sätt kan man jämföra det med att spela fotboll där man deltar i ett interaktivt skeende som inte kan förutses. Det kräver att du lärt dig att vara ”ute på planen” och haft bra tränare. Det lär man sig inte genom en skärm.

Undervisningen på socialpedagogutbildningen är ”på plats” måndag till fredag och alltid lärarledd. Övningar, diskussioner och reflektion tillsammans och enskilt blir en resa där du får större kännedom om dig själv och om andra. Deltagarnas olika livserfarenheter vidgar perspektiv. I rollspel och andra övningar får du möjlighet att öva och prova såväl förhållningssätt som metodik.

Utbildningen är bred, med inriktning på socialt arbete med olika målgrupper. Det kan vara barn eller ungdomar, familjer eller vuxna med beroendeproblematik. Du får lära dig att ha samtal med enskilda, grupper, familjer och att arbeta med människors sociala nätverk. Du får också kunskaper om hur man arbetar pedagogiskt i mera praktiskt inriktade verksamheter där människor kan växa. De teoretiska studierna får verklighetsförankring i olika övningar, diskussioner och inte minst praktikperioden som utgör större delen av termin 3. Ett viktigt fokus i utbildningen är att se människors svårigheter utifrån det sammanhang och de relationer de lever i.

Som socialpedagog kan du arbeta i många olika verksamheter. I skolor anställs socialpedagoger för att förstärka elevvården. Inom socialtjänsten ser man socialpedagogernas kompetens i att möta människor i behandling, stöd och förebyggande arbete. Inom HVB-verksamhet för både unga och vuxna har du som socialpedagog en adekvat utbildning.

Profilämnen

Utbildningen har 7 huvudsakliga ”block” som varvas så att teori och praktiska övningar följer varandra:

  • Teoretiska grunder
  • Etik
  • Samhället och det sociala arbetets organisation – Målgrupper (flyttas ner)
  • Metoder och förhållningssätt
  • Personlig/professionell utveckling
  • Yrkeskunskaper

Du får en bred utbildning som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Oavsett vilken målgrupp eller
verksamhet du väljer att arbeta i, kommer du att ha en god grund att stå på.

Stensunds socialpedagogutbildning följer branschorganisationen Balsams krav och riktlinjer för SeQf-nivå 5.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du får en bred utbildning som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Oavsett vilken målgrupp eller verksamhet du väljer att arbeta i, kommer du att ha en god grund att stå på. 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://stensund.se/utbildningar/socialpedagog/

Om jag skulle beskriva folkhögskolan med tre ord skulle jag säga: gemenskap, kärlek och trygghet

Ayas engagemang för sociala frågor fick avgöra hennes yrkesval. Efter två år är hon färdig socialpedagog och redo att börja jobba med sina hjärtefrågor: psykisk ohälsa bland unga och våld mot kvinnor.

Läs hela artikeln

Stensunds folkhögskola

Stensund är inte bara en skola - det är ett sätt att leva. Alldeles vid havet, på pendlingsavstånd från storstaden (50 min söder om Stockholm), ligger Stensund. Vi är ett "växthus för människor" där funderande, tjärdoftande, debatterande, sprattlande, skrattande människor möts och hjälper varandra att växa.

Läs mer om skolan

Postadress:
Stensunds folkhögskola
Stensund
619 91 Trosa

Besöksadress: Stensund

Telefon: 0156-532 00
E-post: stensund@stensund.se
Webbadress: http://www.stensund.se/