Behandlingspedagog - distans

Ansökan stängd
Skola:
Bromma folkhögskola
Plats:
Bromma - Stockholms län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 22 år och ha 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2024 - 14 maj 2025

Träffar:
8 obligatoriska träffar

Kostnader: 2500:-/termin i materialavgift. Utöver det tillkommer kostnad för litteratur, ev resor, boende och mat på närträffar. Obligatoriskt förmiddagsfika 25:-/dag vid närträffar.

Kontakt: Alexandra Persson

E-post:
alexandra.persson@brommafolkhogskola.se

Vill du vidareutbilda dig inom behandling och socialt arbete? Läs Behandlingspedagog i Bromma, Stockholm och fördjupa dina kunskaper för att arbeta med människor inom det psykosociala fältet. 


Öppet hus: 20 mars kl 16-18

Vi tillämpar löpande antagning under ansökningstiden.

Du får en bred yrkesutbildning som ger dig verktyg och praktiska färdigheter i att arbeta professionellt med människor i förändringsprocesser inom t.ex socialpsykiatri, kriminalvård, behandlingshem, beroendevård eller förebyggande verksamhet.

Folkbildningens pedagogik med erfarenhetsbaserat lärande, samhällsengagemang och deltagarinflytande präglar utbildningen. I mötet med andra kursdeltagare som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter ökar vi vår förståelse för världen och oss själva. Kursföreståndare följer dig hela utbildningen och du kommer också att möta yrkesverksamma föreläsare som delar kunskap inom sina expertområden. Här får du utveckla hela dig! Du får verktyg, metoder och teorier via inläsning av kurslitteratur, skrivuppgifter, grupparbeten och föreläsningar. Vi lägger stor vikt vid att träna inför verkligheten! Nya kunskaper implementeras genom att arbeta med case och upplevelsebaserade workshops under närträffarna.

Stor vikt läggs vid grupprocesser och du genomgår en självreflekterande process i handledningsgrupp och i enskilda utvecklingssamtal. Under år två skriver du (individuellt eller i par) ett projektarbete kring ett eget valt ämnesområde inom behandling. Utbildningen är krävande och du kommer att behöva möta dig själv och möta människor i svåra situationer. Därför bör du befinna dig i en stabil fas i livet. Du behöver kunna sätta utbildningen i fokus, skolan kan inte ge personliga lösningar på grund av arbete osv.

I utbildningen ingår sammanlagt 18 veckors praktik, LIA (Lärande i arbete) i nära samverkan med arbetslivet. LIA ska ge dig en god grund för en kritiskt reflekterande yrkesutövning och etiskt förankrad yrkesidentitet. Om du redan har en anställning kan LIA ske på din arbetsplats, om du inte har en anställning blir det på en praktikplats. Du söker själv din praktikplats.

Vi tillhör föreningen BALSAM som är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska  och behandlingspedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor runtom i Sverige. BALSAM:s utbildningsmål är vägledande för vårt utbildningsinnehåll. 


Utbildningens övergripande mål:

– Kunskap för att arbeta salutogent och inkluderande med utsatta människor.

– Kunskap om etiska förhållningssätt och professionellt bemötande inom yrkesområdet.

– Teoretisk grund kring människors utveckling, lärande och välbefinnande, dvs. beteendevetenskap, sociologi samt metoder för vetenskapligt arbete.

– Introduktion till olika strategier, metoder och förhållningssätt för att arbeta i stödjande förändringsprocesser för grupper och individer.

– Kunskap om samhälle, lagstiftning och olika sociala skyddsnät.

– Reflektera över egna värderingar, motiv och egen bakgrund samt finna ett genomtänkt förhållningssätt till sig själv i mötet med andra.

Distansundervisning och närträffar

Varje termin har 3-4 obligatoriska fysiska närträffar på skolan, 3-5 vardagar per närträff. Under närträffarna arbetar vi intensivt med praktiska övningar, diskussioner, grupprocesser och reflektioner. Därför är ditt deltagande i gruppen viktigt och närvaro på samtliga obligatoriska träffar ett krav för kursintyg.

Distansstudierna ska vara möjliga att kombinera med ett deltidsjobb och är upplagda för att kunna genomföras på olika tider. Studierna förutsätter dock aktiv digital kommunikation med lärare varje vecka. Aktivt deltagande i utbildningen sker även online genom grupparbeten under distansveckorna. Vi rekommenderar att inte arbeta mer än 60% för att hinna med studierna.  

Distansundervisningen sker via Google Workspace, vilken innehåller Classroom, Meet, Chat mm. Du behöver ha en egen dator för distansundervisning. På skolan finns datorer att låna under närträffar.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.brommafolkhogskola.se/utbildningar/behandlingspedagog/

På utbildningen pratar vi om djupa saker med varandra. När någon vågade öppna sig så vågade jag det också!

Said, Malin, Albin och Sanna läser till socialpedagoger på Sommenbygdens folkhögskola. Att de fyra klasskamraterna är engagerade i att göra skillnad i samhället finns det inga tvivel om. Och arbetsplatserna och möjligheterna är många.

Läs hela artikeln

Bromma folkhögskola

Bromma folkhögskola är en mötesplats för dig som vill studera och utvecklas i en kreativ miljö. Hos oss är gemensamma upplevelser och erfarenheter utgångspunkten för kunskap, insikt, förståelse och utveckling. När alla sinnen berörs växer vi som människor. Vi arbetar med varierande metoder utifrån en tilltro till människans uttrycksmöjligheter. Våra värdeord är landa, mötas, skapa, växa.

Läs mer om skolan

Postadress:
Bromma folkhögskola
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Telefon: 08-636 23 00
E-post: info@brommafolkhogskola.se
Webbadress: http://www.brommafolkhogskola.se/