Röda Korsets folkhögskola

Påverka framtiden och ta ledning för en hållbar värld!

Röda Korsets folkhögskola ligger mitt i Skärholmen i Stockholm. Folkhögskolan har ett internationellt fokus och Röda Korsets grundprinciper ligger till grund för skolans verksamhet.

Här studerar du i en trivsam urban miljö med stor öppenhet och en spännande blandning av människor med olika bakgrunder och erfarenheter. Små klasser och engagerade lärare präglar verksamheten.

Röda Korsets folkhögskola

På Röda korsets folkhögskola kan du studera klimatomställning, social- och ekologisk hållbarhet, migration, genus, mänskliga rättigheter och dokumentärfilm. Skolan har två distanskurser, en inom antidiskriminering och en med fokus på migration och social hållbarhet. Flera av profilkurserna är delvis förlagda utomlands.

Har du hoppat av eller inte gått gymnasiet? 
Röda Korsets folkhögskola ger dig möjlighet att läsa in gymnasiet och få behörighet till högskola och universitet. Förutom allmän kurs på gymnasienivå, som går att läsa både på distans och på plats, har skolan ett Naturvetenskapligt basår på tre terminer med hållbar utveckling som inriktning. 

Om du behöver börja på grundläggande nivå efter SFI, kan du söka någon av skolans baskurser med fokus på svenska språket. Från och med hösten 2020 kan du även läsa en förberedande vårdbiträdesutbildning på grundnivå hos oss.

Röda Korsets folkhögskola vill väcka engagemang för fred, demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. En genomgående röd tråd för skolans kurser är att visa respekt för varje människas egenvärde, bekämpa fördomar och rasism, vara en humanitär kraft mot våld och förtryck samt stimulera till engagemang i frivilligorganisationer.

Välkommen till Röda Korsets folkhögskola!

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Rullstolsramp och hiss. Automatisk dörröppnare.

Hitta hit

Postadress:
Röda Korsets folkhögskola
Lillholmsvägen 2
127 48 Skärholmen

Besöksadress:
Bredholmstorget 14

Telefon: 08-680 18 71 alt 08- 680 18 83

E-post:
fhsk@redcross.se

Webbadress:
www.rodakorsetsfolkhogskola.se

Huvudman:
Svenska Röda Korset
http://www.redcross.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Nyheter från Röda Korsets folkhögskola