Skola:
Skarpnäcks folkhögskola
Plats:
Skarpnäck - Stockholms län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Behörighet till yrkeshögskola plus Svenska 2/Svenska som andraspråk 2. Praktik från fritidsverksamhet eller föreningsliv är meriterande. Läs mer om detaljer kring behörighet på kursens hemsida.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 18 aug 2022

Kostnader: Ingen kursavgift. Materialavgift: 4000 kr/termin vilket inkluderar litteratur, kortare frilufts- och studieresor, vissa internatkostnader mm.

Kontakt: Lovis Blixt

Telefon: 08 586 471 31

E-post:
lovis.blixt@skarpnacksfolkhogskola.se

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning på högskolenivå. Den vänder sig till dig som vill arbeta som ledare med att möjliggöra en inspirerande fritid

Sista ansökningsdag är 15 april. Men vi har öppet för sena ansökningar

Som utbildad fritidsledare kan du arbeta inom en mängd olika områden och med olika åldrar. De flesta söker sig dock till kommunal fritidssektorn och arbete med barn och ungdomar.

Under hela utbildningen kommer du att ingå i en klass som består av 4 basgrupper om 3-5 personer. Basgrupperna utgör arbetsgrupper som studerar tillsammans och får under utbildningen flera uppdrag som gruppen ska lösa.

Utbildningen är till största delen teoretisk men praktik ingår. Vår utbildning har sin utgångspunkt i en systemteoretisk och salutogen syn på ledarskap. Studierna bedrivs på högskolenivå. För att bli en bra fritidsledare behöver du förstå hur människor, samhället och du själv fungerar. Om människan läser du ämnen som t ex Gruppsykologi, Kommunikation, Existens och samlevnad samt Makt, normer och normkritik

För att förstå fritiden i samhället läser du bla om Fritidssektorn på kommunal och statlig nivå, Idéhistoria och samhällsutveckling, Fritidssociologi.

Med grundkunskaper i dessa ämnen tar du dig an det yrkesspecifika där Ledarskap och Metoder i fritidsarbetet intar en central plats. Under utbildningen knyts du till en mentor som är yrkesverksam inom fritidsverksamheter i Storstockholm. Vi samverkar med Haninge kommun specifikt kring fritidsarbete med funktionshindrade. Med utgångspunkt i grunderna i forskningsmetodik gör du tredje terminen en fältstudie i någon av våra samverkanskommuner i Storstockholm. Fältstudien görs i samarbete med Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet. Fjärde terminen gör du en studieresa till Birmingham och vår samarbetspartner Newman University.

Läs mer om kursen på skolans hemsida

Sista ansökningsdag är 15 april. Men vi har öppet för sena ansökningar

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Ha förutsättningar att söka ett stimulerande arbete med människor

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) http://www.skarpnacksfolkhogskola.se/vara-kurser/fritidsledarutbildningen

Fler kurser inom: Fritidsledare

Jag drömmer om att göra skillnad

Markus tycker att det behövs fler vuxna som kan hjälpa unga till en meningsfull fritid. Och han vet redan vad han själv vill göra efter fritidsledarutbildningen.

Läs hela artikeln

Skarpnäcks folkhögskola

Skolan ligger på Skarpnäcksfältet i sydöstra Stockholm. Skolan medverkar aktivt i den lokala utvecklingen inom både miljö, kultur och fritid. Vi strävar efter en helhetssyn på samhället och människan.

Läs mer om skolan

Postadress:
Skarpnäcks folkhögskola
Fraktflygargatan 16
128 30 Skarpnäck

Telefon: 08 586 471 00
E-post: expeditionen@skarpnacksfolkhogskola.se
Webbadress: http://www.skarpnacksfolkhogskola.se/