Socialpedagogiskt ungdomsarbete för yrkesverksamma - distans

Ansökan stängd
Skola:
Tollare folkhögskola
Plats:
Saltsjö-Boo - Stockholms län
Längd:
4 terminer, halvtid.
Studietakt:
50%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du har fyllt 22 år, har gymnasiekompetens, arbetar med unga i utsatta livssituationer inom t.ex. resursskola, öppenvård, ideellt socialt arbete, institutionsvård, fritid och skola. Egen kriminalitet och drogmissbruk ligger minst tre år tillbaka i tiden.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 5 jun 2026

Träffar:
15 obligatoriska träffar

Kostnader: Kostnader för kursen finns att läsa om på vår hemsida, www.tollare.org

Kontakt: Margith Hanslin

Telefon: 08-505 686 00

E-post:
margith.hanslin@tollare.org

För dig som arbetar med barn och ungdomar inom fritid, skola, öppenvård och institutionsvård.

Socialpedagogisk distansutbildning för yrkesverksamma vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar inom fritid, skola, öppenvård, ideellt socialt arbete eller institutionsvård. Utbildningen utgår från aktuell forskning i kombination med folkhögskolans verklighetsanknutna och deltagarorienterade pedagogik. Kursen är inriktad mot kognitiva och inlärningspsykologiska teorier och metoder. Vi vill ge en förståelse för varför barn och ungdomar kan ha svårt att lära och koncentrera sig, tappa motivationen i skolan, utveckla problembeteenden och senare destruktiva beteenden med missbruk, drogberoende och kriminell livsstil. Teori och metodfrågor kopplas till det egna arbetet och den egna praktiken.

Socialpedagogiken utgår från ett salutogent förhållningssätt i arbetet med ungdomar. Den grundläggande tanken är att varje människa har en inneboende potential, är värdefull, resursstark och kan ge ett meningsfullt bidrag till samhället. Som socialpedagog kan du att arbeta både förebyggande och behandlande med ungdomar i riskmiljöer och social utsatthet. Du arbetar med  att främja välbefinnande, lärande och utveckling både på individ- grupp- och samhällsnivå. Socialpedagogens kompetens blir allt mer efterfrågad på arbetsmarknaden inom många skilda områden – skola, fritid, vård, civilsamhälle m.m. 

 Kursupplägg och distansarbete

Tre till fyra gånger per termin träffas vi på Tollare folkhögskola i två till tre dagar. Dessa dagar består av föreläsningar, diskussioner, gruppövningar och redovisningar. Mellan träffarna gör du uppgifter både individuellt och i grupp som lämnas in digitalt. Vi arbetar i Googles verktyg Classroom. Det är där du lämnar in dina uppgifter samt håller kontakt med dina lärare. Du får en mejladress som är kopplad till skolan och som också är din inloggningsuppgift till bland annat Classroom.

Kvalitetssäkring

Skolan är medlem i föreningen BALSAM. Det är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursinnehåll
– Socialpedagogik
– Begreppen evidensbaserade metoder, risk- och skyddsfaktorer, prevention och KASAM
– Dysfunktionella familjer / nätverksarbete
– Anknytningsteori och utvecklingspsykologi
– Juridik i socialt arbete
– Neuropsykiatri, exempelvis ADHD
–  Psykisk ohälsa och suicidprevention
–  Sociologi och normkritik
– Droger och beroende
– Kriminalitet
– Dokumentation
– KBT i socialt arbete
– Metoder som MI, coaching och lösningsfokuserat arbete
– Grupp och ledarskap

Om jag skulle beskriva folkhögskolan med tre ord skulle jag säga: gemenskap, kärlek och trygghet

Ayas engagemang för sociala frågor fick avgöra hennes yrkesval. Efter två år är hon färdig socialpedagog och redo att börja jobba med sina hjärtefrågor: psykisk ohälsa bland unga och våld mot kvinnor.

Läs hela artikeln

Tollare folkhögskola

Tollare folkhögskola är en internatskola med läsårslånga kurser för cirka 120 elever. Det finns dessutom plats för distanskurser, korta kurser och konferenser. Tollare ägs och drivs av IOGT-NTO. Skolan erbjuder därför en unik frizon, där friheten från alkohol och andra droger är naturlig och självklar.

Läs mer om skolan

Postadress:
Tollare folkhögskola
Åhlbergs väg
132 49 Saltsjö-Boo

Telefon: 08-505 686 00
E-post: folkhogskola@tollare.org
Webbadress: https://tollare.org/