Allmän kurs - Människan

Ansökan stängd
Skola:
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Plats:
Göteborg - Västra Götalands län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Svenska som andraspråk/svenska grund, engelska årskurs 8/steg 3 eller motsvarande kunskaper.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2023 - 7 jun 2024

Kostnader: 500 kr/termin

Kontakt: Agnes Tångvik

Telefon: 031-711 91 91

E-post:
mail.afig@vsaf.nu

Kursen täcker vissa ämnen som krävs för grundläggande behörighet för vidare studier. Kursen är till för dig som saknar en fullständig gymnasieutbildning. 

Allmän kurs på gymnasienivå

Människan - Samhället - Världen

I våra lokaler på femte våningen på Järntorget 7 bedriver AFiG allmän kurs med samhällsinriktning.

På våra allmänna kurser finns ämneskurser som motsvarar gymnasieskolans samhällskurser. Allmän kurs har tre olika inriktningar; Människan, Samhället och Världen.  Vilken ingång du läser beror på vad du studerat tidigare och vilka behörigheter du behöver. 

Varje kurs är ett läsår. Hur många år du behöver studera för att bli färdig med gymnasiestudier (1, 2 eller 3 år) beror på vad gjort tidigare i livet (studier och arbete). 

Gemensamt kursupplägg för alla inriktningar

Svenska, engelska och matematik läser du nivågrupperat tillsammans med övriga deltagare på allmän kurs. Övrig tid läser du i sammanhållen grupp i tematiserade studier utifrån vilken inriktning du valt. Gemensamma temadagar/temaperioder och friluftsdagar beslutas av skolans kommittéer. I kursen kommer det även att finnas möjlighet att ge de deltagare som behöver extra hjälp med sina studier.

Kostnader: Materialkostnad inkl. försäkring: 1000 kr/läsår. Kurslitteratur ingår ej.

Inriktning Människan 

Syftet med kursen är att ge förståelse för att människor olika livsvillkor ger olika förutsättningar i samhället. Vi tar upp ämnen som migration, kolonialism, slaveri, industrialisering och klassamhälle. Studierna fokuserar också på demokratins framväxt i Sverige genom folkrörelsernas etablering och utveckling. I kursen ingår religion och livsåskådning då vi bland annat studerar världsreligionerna och olika trosuppfattningar som del av historien. Vi studerar även olika förhållningssätt till etik och moral genom historien.

Allmän kurs ger möjlighet till behörighet i Svenska, Engelska och Matematik. Kursen Människan ger dessutom möjlighet till behörighet i Historia 1a1+1a2 (1b) och Religion 1. 

 

 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://a-folkhögskolorna.se/kurs/allman-linje/inriktning-samhallet/

Att gå tillbaka till skolbänken efter 20 år är det bästa jag gjort

Egabo hade ett långt yrkesliv som undersköterska bakom sig när hon började på Allmän kurs på folkhögskola. Nu har hon fått behörighet att söka in till högskolan och vill läsa vidare till sjuksköterska eller dietist.

Läs hela artikeln

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Vi vill ge kunskaper för engagemang i samhällsfrågor och för fackligt, politiskt och kulturellt arbete. Vi vill ge en bred allmänbildning och främja personlig utveckling i en miljö där människor i olika åldrar och med skiftande erfarenheter möts. Vi vill se fler aktiva samhällsmedborgare.

Läs mer om skolan

Postadress:
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Järntorget 7
413 04 Göteborg

Telefon: 031-711 91 91
E-post: mail.afig@vsaf.nu
Webbadress: http://www.a-folkhögskolorna.se/