Allmän kurs - Samhället

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Plats:
Göteborg - Västra Götalands län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Svenska som andraspråk/svenska grund, engelska årskurs 8/steg 3 eller motsvarande kunskaper.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2024 - 5 jun 2025

Kostnader: 500 kr/termin

Kontakt: Agnes Tångvik

Telefon: 031-711 91 91

E-post:
mail.afig@vsaf.nu

Kursen täcker vissa ämnen som krävs för grundläggande behörighet för vidare studier. Kursen är till för dig som saknar en fullständig gymnasieutbildning. 

Allmän kurs på gymnasienivå

Människan - Samhället - Världen

I våra lokaler på femte våningen på Järntorget 7 bedriver AFiG allmän kurs med samhällsinriktning.

På våra allmänna kurser finns ämneskurser som ungefär motsvarar gymnasieskolans samhällsvetenskapsprogram. Allmän kurs har tre olika inriktningar: Människan, Samhället och Världen.  Vilken ingång du läser beror på vad du studerat tidigare och vilka behörigheter du behöver. 

Varje kurs är ett läsår. Hur många år du behöver studera för att bli färdig med gymnasiestudier (1, 2 eller 3 år) beror på vad gjort tidigare i livet (studier och arbete). 

Gemensamt kursupplägg för alla inriktningar

Svenska, engelska och matematik läser du nivågrupperat tillsammans med övriga deltagare på allmän kurs. Övrig tid läser du i sammanhållen grupp i tematiserade studier utifrån vilken inriktning du valt. Gemensamma temadagar/temaperioder och friluftsdagar beslutas av skolans kommittéer. I kursen kommer det även att finnas möjlighet att ge de deltagare som behöver extra hjälp med sina studier.

Kostnader: Materialkostnad inkl. försäkring: 1000 kr/läsår. Kurslitteratur ingår ej.

Inriktning 

Kursen Samhället arbetar tematiskt kring samhällsfrågor utifrån ett brett perspektiv. Naturkunskap och samhällskunskap bildar basen för läsåret. Hållbar utveckling och demokrati löper som en röd tråd genom allt arbete på skolan.
I kursen fokuserar vi mest på nutid – framtid. Vi undersöker hur människor påverkar och påverkas av samhälle och natur. Det gör vi genom att studera demokrati, makt och ideologier, hälsa och genetik, massmedia, energi, ekologi och ekonomi.

Allmän kurs ger möjlighet till behörighet i Svenska som andraspråk/Svenska (1-2-3), Engelska (grund steg 4/åk-5-6-7) och Matematik (grund-1b-2b-3b) på olika nivåer beroende på förkunskaper. Kursen Samhället ger dessutom möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 1a1+1a2 (1b) och Naturkunskap 1a1+1a2 (1b).

 

 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://a-folkhögskolorna.se/kurs/allman-linje/inriktning-samhallet/

Att gå tillbaka till skolbänken efter 20 år är det bästa jag gjort

Egabo hade ett långt yrkesliv som undersköterska bakom sig när hon började på Allmän kurs på folkhögskola. Nu har hon fått behörighet att söka in till högskolan och vill läsa vidare till sjuksköterska eller dietist.

Läs hela artikeln

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Vi vill ge kunskaper för engagemang i samhällsfrågor och för fackligt, politiskt och kulturellt arbete. Vi vill ge en bred allmänbildning och främja personlig utveckling i en miljö där människor i olika åldrar och med skiftande erfarenheter möts. Vi vill se fler aktiva samhällsmedborgare.

Läs mer om skolan

Postadress:
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Järntorget 7
413 04 Göteborg

Telefon: 031-711 91 91
E-post: mail.afig@vsaf.nu
Webbadress: http://www.a-folkhögskolorna.se/