Skola:
Axevalla folkhögskola
Plats:
Axvall - Västra Götalands län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
1 aug 2024

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 3 årig gymnasieexamen eller motsv med behörighet för yrkeshögskola, särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Fylla 23 år under antagningsåret Uppvisa utdrag ur misstänklighets - och belastningsregistret (obrutet kuvert). Pers brev

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2024 - 20 dec 2024

Kostnader: För aktuella kostnader se: https://axevalla.fhsk.se/for-studerande/

Kontakt: Ewa Bergman

Telefon: 0511-26970

E-post:
ewa.bergman@axevalla.fhsk.se

Kurs för dig som vill hjälpa människor som hamnat i svårigheter, har en tro på människans inneboende kraft att utvecklas och läka, har humanistisk människosyn, vill utvecklas professionellt/personligt

För dig

  • Som vill arbeta med människor som behöver stöd.
  • Som vill göra skillnad i det sociala arbetet för människors möjlighet till en fungerande vardag.
  • om vill gå en utbildning som fokuserar på det mångkulturella samhället.

Är du intresserad av att hjälpa människor som hamnat i svårigheter? Har du en tro på människans inneboende kraft att utvecklas och läka? Denna 2-åriga utbildning vänder sig till dig som har en humanistisk människosyn och som vill utvecklas både professionellt och personligt. Den processen sker genom att integrera teoretisk och praktisk kunskap. Genom möten med andra, som är på samma resa, som delar med sig av sina erfarenheter och tar lärdom av andras, närmar vi oss förståelse för världen och oss själva. Detta kännetecknar folkhögskolans unika arbetssätt.

Axevalla folkhögskola tillhör föreningen BALSAM som är en bransch- och samverkansorganisation bestående av folkhögskolor och yrkeshögskolor som bedriver socialpedagogiska utbildningar runtom i Sverige. BALSAM:s utbildningsmål och andra styrdokument ligger till grund för vårt utbildningsinnehåll
och utvecklar och kvalitetssäkrar utbildningarna nationellt.

Utbildningstid och studieform


Utbildningens längd är två läsår och bedrivs dagtid. Utbildningen bedrivs på heltid varav 20 h i veckan är lärarledd undervisning och utöver det grupparbeten, inläsning av litteratur samt skriftliga inlämningar. I utbildningen ingår praktik 2 dagar/vecka. Under dessa dagar följs praktikplatsens schema.
Tillgång till egen dator krävs

Kursområden och fördjupningar

  • Samhälle och socialt arbete (sociologi, socialt arbete och religionskulturer osv.)
  • Beteendevetenskap (grupp) (socialpsykologi, gruppsykologi och pedagogik osv.)
  • Beteendevetenskap (individ) (utvecklingspsykologi, ungdomspsykologi och miljöterapi osv.)
  • Yrkesspecifika kurser
  • APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
  • Vetenskapligt skrivande

Efter utbildningen/Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang. Efter fullgjord utbildning kan du t.ex. ingå i elevvårdsteam i skola. Arbeta med psykosocialt behandlingsarbete på behandlingshem, inom öppenvård, slutenvård eller i förebyggande verksamhet i kommunal, statlig eller privat regi. Som socialpedagog kommer du att arbeta med olika utsatta grupper i samhället och arbetet handlar mycket om att finnas där genom stöd och samtal.

Vår profil: Hälsofrämjande arbete.

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Deltagaren ska ha kunskaper, färdigheter och kompetens att arbeta professionellt inom socialpedagogiska yrkesområden så som behandlingsarbete på behandlingshem, inom öppenvård, slutenvård eller i förebyggande verksamhet i kommunal, statlig eller privat regi (t.ex skola HVB-hem m.m)

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://axevalla.fhsk.se/sarskild-kurs-socialpedagog/

På utbildningen pratar vi om djupa saker med varandra. När någon vågade öppna sig så vågade jag det också!

Said, Malin, Albin och Sanna läser till socialpedagoger på Sommenbygdens folkhögskola. Att de fyra klasskamraterna är engagerade i att göra skillnad i samhället finns det inga tvivel om. Och arbetsplatserna och möjligheterna är många.

Läs hela artikeln

Axevalla folkhögskola

Axevalla är en politiskt och religiöst oberoende, 144 år gammal, folkhögskola, det vill säga en av de äldsta i Sverige. Vårt mål är att vara en välkomnande mötesplats för alla. Vårt kursutbud är brett, från till exempel Mode Design och Socialpedagog till Dataspelsutveckling.

Läs mer om skolan

Postadress:
Axevalla folkhögskola
Axevalla Folkhögskola
532 72 Axvall

Telefon: 0511-269 70
E-post: info@axevalla.fhsk.se
Webbadress: http://www.axevalla.fhsk.se/