Behandlingspedagogutbildning

Ansökan stängd
Skola:
Fellingsbro folkhögskola
Plats:
Fellingsbro - Örebro län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Slutförda gymnasiestudier med uppnådd grundläggande behörighet till yrkeshögskola, minimiålder 23 år, 3 års drogfrihet, arbetslivserfarenhet. Obligatoriskt deltagande på intervjudag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 14 aug 2024 - 20 maj 2025

Kostnader: 600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial. Litteraturkostnad tillkommer.

Kontakt: Jenny Molin

Telefon: 019-602 82 07

E-post:
jenny.molin@fellingsbro.fhsk.se

Du får kunskaper och verktyg samtidigt som du arbetar med självkännedom och din egen personliga utveckling. Efter avslutad kurs är du redo för arbete inom bl.a. missbruksvården.

Vad kan jag jobba med som behandlingspedagog?

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med sär­skilda behov, ensamkommande flyk­tingar eller annan stödverksamhet.

Vad får jag lära mig på utbildningen?

Kursen är en tvåårig yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och innehåller ämnena behandlingsmetodik, psykologi, samhällskunskap, pedagogik, psykiatri, socialpedagogik och etik. I utbildningen ingår även studier inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy), ART (Aggression Replacement Training), ÅP (Återfallsprevention), MI (Motiverande Samtal) och MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa). Utbildningen är närvarobaserad, du studerar på plats på skolan måndag till fredag.

Samverkan med behandlingsbranschen

För att garantera en hög kvalitet och aktualitet strävar vi efter att erbjuda bredd i utbildningen och spegla olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog och samverkan med aktörer inom behandlingsområdet.

Praktisera som behandlingspedagog

Tre praktikperioder med lärandet förlagt till arbetsplatser ingår i utbildningen. Observera att innehållet och strukturen i kursen kan ändras fortlöpande då både lärare, deltagare och arbetsgivare har möjlighet att påverka upplägget av kursen.

Kursen är förlagd på en folkhögskola av en anledning. Här finns traditionen att inte bara fokusera på fakta och teori, utan även på samtalet och erfarenhetsutbytet. Vi värnar om hela människan. Det ökar självkännedomen och gör dig till en bättre behandlare.

Ansökan till Behandlingspedagogutbildningen

När du ansöker ska du skicka med:

  • Bevis för gymnasiebehörighet
  • Intyg om arbetslivserfarenhet
  • Personligt brev

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Arbeta som yrkesutbildad behandlingspedagog.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.fellingsbro.fhsk.se/sv/kurser/behandlingspedagogutbildning/

På utbildningen pratar vi om djupa saker med varandra. När någon vågade öppna sig så vågade jag det också!

Said, Malin, Albin och Sanna läser till socialpedagoger på Sommenbygdens folkhögskola. Att de fyra klasskamraterna är engagerade i att göra skillnad i samhället finns det inga tvivel om. Och arbetsplatserna och möjligheterna är många.

Läs hela artikeln

Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola anordnar kurser och utbildningar i Fellingsbro, Örebro och på distans. Skolan har Region Örebro län som huvudman och erbjuder Allmän kurs, Profilkurser och Yrkesutbildningar. Fellingsbro folkhögskola har en profil med inriktning på funktionsvariation och språk vilket löper som en röd tråd genom hela kursutbudet.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fellingsbro folkhögskola
Box 4
732 02 Fellingsbro

Besöksadress: Bergsvägen 2

Telefon: 0581-891 00
E-post: info@fellingsbro.fhsk.se
Webbadress: https://www.fellingsbro.fhsk.se/