Röda Korsets folkhögskola

Röda Korsets folkhögskola ligger mitt i Skärholmen i Stockholm. Folkhögskolan har ett internationellt fokus och Röda Korsets grundprinciper ligger till grund för skolans verksamhet.

Röda Korsets folkhögskola

Röda Korsets folkhögskola vill väcka engagemang för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. En genomgående röd tråd för skolans kurser är att visa respekt för varje människas egenvärde, bekämpa fördomar och rasism, vara en humanitär kraft mot våld och förtryck samt stimulera till engagemang i frivilligorganisationer.

På Röda Korsets folkhögskola kan du studera dokumentärfilm, mänskliga rättigheter, hållbarhet, genus, migration och klimatomställning. Skolan ger även en distanskurs inom antidiskriminering. De internationella kurserna är delvis förlagda utomlands.

Du kan också gå ett Naturvetenskapligt basår på tre terminer, läsa in gymnasiet och få behörighet till högskola och universitet, samt studera svenska efter SFI.

Välkommen till oss på Röda Korsets folkhögskola!

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Rullstolsramp och hiss.

Hitta hit

Postadress:
Bredholmstorget 14
127 48 Skärholmen

Telefon: 08-680 18 71 alt 08- 680 18 83

E-post:
fhsk@redcross.se

Webbadress:
www.rodakorsetsfolkhogskola.com

Huvudman:
Svenska Röda Korset
http://www.redcross.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Nyheter från Röda Korsets folkhögskola