Röda Korsets folkhögskola

Röda Korsets folkhögskola ligger i Skärholmen, Stockholm. Folkhögskolan har ett internationellt fokus och Röda Korsets grundprinciper ligger till grund för skolans verksamhet.

Röda Korsets folkhögskola

Vi vill väcka engagemang för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vi vill visa respekt för varje människas egenvärde, bekämpa fördomar och rasism, vara en humanitär kraft mot våld och förtryck samt stimulera till engagemang i frivilligorganisationer.

Här kan du kan studera dokumentärfilm, mänskliga rättigheter, ledarskap och hållbarhet. Vi har även distanskurser inom antidiskriminering. Våra internationella kurser är delvis förlagda utomlands.

Du kan också läsa in gymnasiet och fixa behörighet till högskola och universitet hos oss, samt studera svenska efter SFI.

Välkommen till oss!

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Rullstolsramp och hiss.

Hitta hit

Postadress:
Bredholmstorget 14
127 48 Skärholmen

Telefon: 08-680 18 71 alt 08- 680 18 83

E-post:
fhsk@redcross.se

Webbadress:
www.rodakorsetsfolkhogskola.com

Huvudman:
Svenska Röda Korset
http://www.redcross.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Nyheter från Röda Korsets folkhögskola