Ny ansökningstid 15 maj!

Förlängt ansökningsdatum för filmutbildningen

På grund av ett tekniskt fel har det inte gått att söka till Edelviks filmutbildning. Nu förlänger skolan ansökningsperioden. Nytt sista datum är 15 maj.

Till Edelviks folkhögskola har folk hört av sig om att man försökt ansöka till filmutbildningen via folkhögskola.nu men att detta inte fungerat.

Edelviks folkhögskola har nu åtgärdat problemet och man väljer att förlänga ansökningstiden på filmutbildningen så att de som tidigare försökt skall hinna ansöka på nytt.

" Vi välkomnar alla att höra av sig om man har några frågor" hälsar Edelviks studie- och yrkesvägledare Tina Lindgren.

Nytt sista datum för ansökan till filmutbildningen blir 15 maj!

För ansökan och mer info om Edelviks folkhögskolas filmutbildning »

Alla nyheter