Feminism & gestaltning

Är du nyfiken på att lära dig mer om feminism? Vill du pröva på olika former av skapande tillsammans med andra? Sök till Feminism & gestaltning på Sundbybergs folkhögskola! Kursstart 26 februari.

Feminism & gestaltning riktar sig till dig som är intresserad av feministiskt förändringsarbete. Under kursen studerar vi olika inriktningar inom feminismen – t.ex. postkolonial feminism, socialistisk feminism och queerfeminism – och vad de säger oss om samhället. Hur skapas och upprätthålls maktstrukturer? Vad betyder intersektionalitet? Och hur kan vi använda skapandet som ett verktyg för att skapa förändring? Under terminen arbetar vi i olika teman där du och dina kurskamrater ifrågasätter, diskuterar och utvecklar era tankar genom olika former av gestaltning. I mötet mellan feministisk teori och kreativa uttryck öppnar sig ett annat sätt att erfara, utforska, använda och göra kunskap. Genom bland annat läsning, skrivande, film, föreläsningar, workshops och diskussion analyserar vi makt ur ett kritiskt perspektiv och undersöker hur vi kan göra motstånd.

Kursansvarig Johanna Hillderbrand Rune 

Alla nyheter