Ny kurs i spårnings- och restaureringsteknik

För dig som är intresserad av spårning, rovdjur naturvård och vattenvård. Utbildningen ger dig kvalificerad kunskap om spårnings- och restaureringsteknik, att kunna spåra och identifiera stora rovdjur

Utbildningen är indelad i fyra delkurser; spårning av stora rovdjur, restaureringstekniker för ängs- och hagmarker, restaurering av sjöar och vattendrag och restaurering av skogar.

Delkurserna ges i samarbete med Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen, Klarälvens vattenråd och Skogsstyrelsen.

Du kan söka och hoppa på kursen redan nu på vårterminen eftersom kursen är uppdelad i olika block

Läs mer om kursen på Klarälvdalens folkhögskolas hemsida »

Alla nyheter