Öppna föreläsningar på samiska kulturdagar

Samiska kulturdagar på Edelviks folkhögskola

Så lite vi vet, så mycket vi lär oss! Kultur, historia, tradition, fördommar, normer och försoning är några de teman som tas upp under tre öppna föreläsningsdagar på Edelviks folkhögskola i Burträsk.

För tredje året i rad arrangeras Samiska kulturdagar på Edelviks folkhögskola i samarbete med Malå sameby, Sensus, Burträsk Lövångers pastorat, Svenska kyrkan Luleå Stift och Burträsks folkets husförening.

Målet för dessa dagar :

Att i god folkbildningsanda - erbjuda Edelviks folkhögskolas egna deltagare och personal mötesplats med vårt urfolk samerna och baskunskap om samernas historia, nu-situation och renskötselns vardag.

- Att låta samiska organisationer och aktörer delta i planeringen av det offentliga utbudet, och därigenom: Erbjuda andra skolor, organisationer och övriga (allmänheten), ett möte med samernas historia (sannolikt även politik och trostraditioner) och nu-situation, samiska perspektiv, samisk kultur och samiska språk.

- Att försöka skapa en helhet av utbud på Samiska kulturdagarna så att både det unikt samiska, mångfalden i samisk kultur och utmaningar för samer i dagens Sverige, blir synliggjorda.

Hela programmet finns på: www.edelvik.se/samiskt

 

 

Alla nyheter