Utbilda dig till teckenspråkstolk i Örebro

Det finns fortfarande tid att söka till Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen på Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Som teckenspråkstolk är det du som gör det möjligt för döva, hörselskadade, dövblinda och hörande att kommunicera med varandra. Ditt arbete är väldigt varierande och stimulerande. Du arbetar med människor och ingen dag är den andra lik. För att fungera som teckenspråkstolk behöver du vara intresserad av språk och människor, vara flexibel samt ha fullgod syn och hörsel. Låter det som något för dig?

Vad gör en teckenspråkstolk?

Som teckenspråkstolk är det du som gör det möjligt för döva eller hörselskadade och hörande att kommunicera med varandra. Du tolkar simultant mellan teckenspråk och tal och behöver behärska båda språken fullt ut.

Ditt arbete är väldigt varierande och stimulerande. Du arbetar med människor och ingen dag är den andra lik. Ena dagen kanske du tolkar inför massor av deltagare på en konferens, för att nästa dag tolka mellan läkare och patient på ett sjukhusbesök. Du som teckenspråkstolk behövs på alla platser där människor möts och kommunicerar med varandra, till exempel i samtal med myndigheter, i kulturlivet och på arbetsplatser.

För att fungera som teckenspråkstolk behöver du vara intresserad av språk och människor, vara flexibel samt ha fullgod syn och hörsel.

Vad gör en dövblindtolk?

I ditt yrke som dövblindtolk hjälper du personer med dövblindhet att kommunicera med andra människor. Du kan använda dig av taktilt teckenspråk och du beskriver bland annat för brukaren vad som sägs, hur det sägs, hur omgivningen ser ut och vad som händer. Ledsagning brukar också ingå.

Du ett viktigt hjälpmedel som behövs på alla platser där människor möts, vare sig det gäller under ett biobesök, i en domstol eller i kontakt med myndigheter. Det är ett varierande och berikande yrke som ställer krav på god simultankapacitet och inlevelseförmåga.

För att fungera som dövblindtolk bör du vara intresserad av människor, vara tålmodig samt ha fullgod syn och hörsel.

Utbilda dig till teckenspråks- och dövblindtolk

Låter beskrivningarna ovan som något som skulle passa dig? På Fellingsbro folkhögskola i Örebro kan du utbilda dig till Teckenspråks- och dövblindtolk, en yrkesutbildning som leder till jobb.

Läs mer om Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen på Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Alla nyheter