Verket på Rackstadmuséet.

Hantverk på Ingesunds folkhögskola ställer ut på Rackstadmuseet

Hantverks-kurserna på Ingesunds folkhögskola har med ett verk i keramik på Rackstadmuséet i Arvika, från den 18 mars och cirka en månad framåt.

Verkets utgångspunkt har varit aboriginsk konst och en målning gjord av någon av ursprungsbefolkningen.
Den australiska ursprungsbefolkningens konst är den äldsta formen av konstnärligt uttryck i världen.

Arbetet är genomfört som ett gemensamt projekt för grund- och påbyggnadsgruppen för att lära känna varandra. Bilden delades i 12 rektanglar. Två och två byggde de sedan upp respektive rektangel i lera som sedan blev till det här resultatet.

Alla nyheter