Att hjälpa rörelsehindrade barn att uppleva farten i skidåkning är inte bara medkänsla, det är även glädje. foto Åsa Christiander

Mod, Medkänsla vernissage på Folkhögskolans dag!

Västergötlands museum den 30 mars, vernissage på utställningen Mod, Medkänsla där deltagare från Hellidens folkhögskolas kurser Berättande fotografi och Fotoprojekt visar de bilder de arbetat med under temat.

Hellidens folkhögskolas fotokurser Berättande fotografi och Fotoprojekt har var för sig under några intensiva veckor arbetat med temana mod och medkänsla. Några har valt att arbeta med bägge begreppen andra med ett av dem. Deltagarnas arbeten handlar om allt från modet att möta dagen när livet är svårt till de stora frågorna kring miljö och flyktingfrågan.

Vardagen får plats med det mod som krävs för ett barn att möta vardagen med en funktionsvariation, eller att nå toppen av skolans klättervägg.

Totalt har drygt 30 av deltagarna valt att vara med och det har resulterat i närmare 150 bilder som nu kommer att printas och läggas i bildspel för visas på Västergötlands museum under våren, vernissage är på folkhögskolans dag 30 mars.

Hela arbetet är en del av Hellidens folkhögskolas och Västergötlands Museums arbete inom FOKIS ett samverkansprojekt för kulturinstutioner och folkhögskolor i Västragötalandsregionen. Västragötalandsregionen har även stöttat utställningen ekonomiskt.

Berättande fotografi är en distanskurs vid Hellidens folkhögskola som arbetar med innehållet i fotografiet och syftar till att utveckla deltagarnas bildkommunikation. 

Fotoprojekt är en kurs för den som vill att det projekt de arbetar på ska bli bra, och färdigt. Här arbetas det mycket med själva arbetsprocessen och hur man ser till att komma i mål med sina drömmar.

 

Alla nyheter