Behörighet för att studera vidare

Behörighet betyder att du har rätt att söka till en utbildning. Du kan uppnå flera olika behörigheter genom att studera Allmän kurs på folkhögskola.

Behörighetsgivande kurs/Allmän kurs är till för dig som inte har gått klart grundskolan eller gymnasieskolan. Allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskola och komvux och är till för dig som vill förbereda dig för att söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Allmän kurs – på olika nivåer

  • Allmän kurs på grundskolenivå - finns på många folkhögskolor
  • Allmän kurs på gymnasienivå - finns på alla folkhögskolor

Olika behörigheter

Här finner du information om olika behörigheter och hur du kan studera på folkhögskolan för att uppnå dem.