Kursdeltagare från icke EU/ESS-land

Kraven som Migrationsverket har för att du ska kunna komma till Sverige och studera är olika beroende på om du är från ett EU/EES-land eller ett icke EU/EES-land.

Om du är asylsökande och vill gå på folkhögskola:

En folkhögskola får statsbidrag för deltagare som har uppehållstillstånd i Sverige. Även tillfälliga uppehållstillstånd gäller. Folkhögskolan kan dessutom få statsbidrag för en mindre andel asylsökande med LMA-kort. Dessutom finns kurser speciellt för dig som är asylsökande och vill lära dig svenska, dessa kallas Svenska från dag ett

Om du är från ett icke EU/EES-land och vill:

  • studera på folkhögskola kortare tid än tre månader


    Du som är från ett icke EU/EES-land och vill studera på folkhögskola kortare tid än tre månader, till exempel på en sommarkurs, behöver inget uppehållstillstånd. Däremot måste medborgare i vissa länder ansöka om visum (max 90 dagars vistelse).
  • studera på folkhögskola längre tid än tre månader


    Du som vill studera på folkhögskola i Sverige längre tid än tre månader (mer än 90 dagar) och är från ett icke EU/EES-land, måste ha ett uppehållstillstånd för studier. Uppehållstillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan till Sverige, därför är det viktigt att du ansöker i god tid hos Migrationsverket.

    Du kan ansöka online via Migrationsverkets webbansökan. Innan du påbörjar din ansökan om uppehållstillstånd är det viktigt att du läser igenom den information om kraven för tillstånd som finns på Migrationsverkets webbplats (in English)

Mer information: