Skrivtolk

Skrivtolkar tolkar från talad svenska till skriven svenska, till exempel för döva eller personer med hörselnedsättning som inte behärskar teckenspråk.

Ta bort alla
Inga kurser hittades...