Runtom på landsbygden i Sverige samlas människor i protest mot skolnedläggningar, service som försvinner och en utveckling där landsbygden i största allmänhet nedprioriteras. Det är dags att vi samverkar för att göra våra röster hörda. Vi kan vända utvecklingen och bygga ett land för alla!

Nationell träff 24-26 januari: Uppror för en landsbygd för alla!

Nu bjuder SOL-nätverket i samverkan med Färnebo folkhögskola in till en nationell träff. Temat är: Stoppa nedläggningarna - Återupprätta lokalsamhällena - En landsbygd för alla!

Vi samlas för att diskutera och nätverka:

  • Hur stoppar vi skolnedläggningarna?
  • Samarbete med flyktingar i lokalsamhället
  • Klimatomställning som landsbygdsutveckling
  • Inlandsupproret, Greta-aktivismen, Tillsammansskapet

Bland gästerna:

Detta är SOL-nätverkets tredje nationella träff. Nu möts vi på i Österfärnebo, i Sandvikens kommun. SOL står för Stad Och Land eller Solidaritet och Lokalsamhälle.

Vi arbetar för samarbete mellan människor oavsett ursprung för att bygga livskraftiga lokalsamhällen över hela Sverige. SOL-nätverket vill stötta organiseringen mot nedläggningar av skolor, vård, bussar och offentlig service. Vi ser också klimatomställning inte som ett hot, utan som en möjlighet för landsbygden. Alla som vill kämpa mot de växande klyftorna i Sverige är varmt välkomna.

För detaljerat program och anmälan se: http://farnebo.se/uppror-en-landsbygd-for-alla/

Alla nyheter