Låg bemanning under juli 2024

Under juli 2024 har Gamleby folkhögskola låg bemanning och återkoppling på ansökningar sker i början av augusti.

Trevlig sommar!