Flera kroppar som står nära och runt varandra.
Kävesta Danslinjes föreställning Naturens lag ges live på Facebook

Naturens lag - digital dansföreställning

Just nu är det en utmanande tid att arbeta med kultur. Inställda evenemang är vardag och ingen vet när läget kommer att bli bättre. Därför är det viktigare än någonsin att hitta nya sätt att nå ut, vilket deltagarna Kävesta folkhögskolas danslinje också har gjort. De sänder sin årliga elevproduktion – denna gång med namnet ”Naturens lag” – live på Facebook 9:e och 10:e december.

Men hur känns det att genomföra en dansföreställning digitalt? Deltagarna är överens om att det inte blir samma sak online, men att det också har sina fördelar.

- Utan publiken är det en utmaning att behålla föreställningskänslan. Däremot är det en möjlighet att nå ut till dem som normalt inte hade kunnat se, vilket känns givande på ett annat sätt, berättar deltagarna Alice och Linnea.

Eftersom publiken inte befinner sig i samma rum kräver en filmad föreställning lite extra ansträngning, men att göra det utan publik är inte enbart negativt, tycker Amanda som också går på danslinjen.

- Det är svårare att visa helheten och få med känslan och upplevelsen på film. Man får dansa ännu större och kraftigare. Men det är lättare på så sätt att man inte blir lika nervös, för man ser inga människor.

Trots de ovanliga omständigheterna är deltagarna ändå glada att få genomföra föreställningen.

- Det är superkul att det ens funkar och att man ändå kan visa upp vad man skapat i ett föreställningssammanhang, fortsätter Amanda

Inför Naturens lag har deltagarna delats in i tre olika grupper som sedan skapat sitt eget material under handledning av lärarna Anna Gerdin, Toby Gunn och Frida Lundberg Jansson. Koreografierna heter ”Vi et you”, ”Biologisk verklighet” och ”Resolut”.

Naturens lag ges live på Facebook vid två tillfällen:

Alla nyheter