• Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  15 maj 2023
 • Kurstyp:
  Profilkurs

Vi erbjuder en unik utbildning som ger teoretiskt grund och praktisk erfarenhet för att kunna arbeta som alpin tränare.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du skall ha avslutat gymnasie- eller folkhögskola med alpin inriktning och vi ser gärna att du har under 40 punkter i någon disciplin. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2023

Plats för kursen: Tärnaby

Kostnader: Aktuella avgifter finns på vår hemsida.

Kontakt: Jessica Fjällryd

Telefon: 070-584 42 01

E-post:
jessica.fjallryd@fhsk.nu

Du får en utbildning i att leda människor att uppnå sina mål och prestera på topp. Du studerar på en plats med de absolut bästa förutsättningarna att utvecklas till alpin tränare. Hos oss finns åkarna, backarna och några av de bästa alpina tränarna i landet. Vi samarbetar även med den mentala tränaren Stig Wiklund som coachat ett antal världsmästare inom idrotten.

Du får kunskaper och erfarenheter som du har stor nytta av både privat och i yrkeslivet. Efter avslutad utbildning har du verktyg för att arbeta som alpin tränare eller personlig tränare. Du har grundläggande kunskaper för att starta egna coachningsgrupper och motivera människor till ett hälsosammare liv. Du har även färdigheter i att genomföra och utvärdera fysiologiska prestationstester.

Syfte:
Att erbjuda en tränarutbildning som ger deltagaren både teoretiskt grund och praktisk erfarenhet för att kunna arbeta som alpin tränare i klubbverksamhet, gymnasieverksamhet eller genom att starta egna träningsgrupper. 

Mål:
Målet är att du efter avslutad utbildning ska kunna arbeta som alpin tränare.  Du ska genom sina förvärvade kunskaper och erfarenheter känna dig trygg i rollen som ledare.

Utbildningens innehåll
Utbildningen består av både skidåkning och teori såsom träningslära, träningsplanering, näringslära samt ledarskap och mental träning.  

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.  

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna  ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del  av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i enlighet med folkbildningens grundtanke. Deltagande, delaktighet och engagemang är byggstenar. Undervisning kommer att bedrivas i klassrum, med distanslösningar samt praktiskt ute i skidbacken och på barmark.

Kursmoment:

 • Planera och genomföra träning både i skidbacken och under barmarksperiod
 • Staka banor i tränings -och tävlingssammanhang
 • Att möta och coacha aktiva både på individ- och gruppnivå
 • Genomföra fystester och utvärdera resultaten, samt planera träning utifrån dessa
 • Grundläggande kunskaper inom skadeprevention samt vanliga idrottsskador och hur dessa hanteras
 • Grundläggande kunskap och förståelse för anatomi och idrottsfysiologi, delar av dessa kursmoment kommer att bedrivas på distans.

Gemensamma moment:
Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.  

Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://fhsk.nu/utbildningar/alpin-tranare/

Storumans folkhögskola

Storumans folkhögskola ligger bland mäktiga fjäll och fiskrika sjöar. Många av skolans utbildningar har anknytning till friluftliv och musik, vilket avspeglas av kursutbudet som präglas av natur, skidåkning och musikproduktion. Internat erbjuds i Storuman och Tärnaby.

Storumans folkhögskola är en del av Västerbottens folkhögskola och har Region Västerbotten som huvudman.

Läs mer om skolan

Postadress:
Storumans folkhögskola
Box 3
923 21 Storuman

Besöksadress: Folkhögskolegränd 2

Telefon: 0951-267 80
E-post: info@fhsk.nu
Webbadress: https://fhsk.nu/

Vill visa att skogen är en trygg och läkande plats

Marcus och Elinor drömmer om att arbeta i naturen med människor. De går kursen Äventyrsguide och får lära sig om friluftsliv, äventyrssport och ledarskap.

Läs hela artikeln