Studera vidare efter folkhögskolan

På folkhögskolan kan du
få grundläggande behörighet till högskolan.
Det betyder att du kan söka till en högskola
efter folkhögskolan.
Du har då samma kunskaper
som de studenter som har gått
ett nationellt program på gymnasiet.

För att få grundläggande behörighet måste du
studera på allmän kurs mellan ett och tre år.
Hur länge du måste studera
beror bland annat på vad du studerat tidigare.

Du måste också ha godkända kunskaper
i de här ämnena:

Om du ska söka till högskolan

Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Om du ska söka till yrkeshögskolan

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Folkhögskolan ger inte betyg. 
Du får istället ett studieomdöme, 
som talar om hur du klarar av att studera. 
Alla lärarna bestämmer tillsammans ditt studieomdöme.

Tillbaka till Vad är en folkhögskola »