Studiemedel

Hösten det år som du fyller 20 år
kan du söka studiemedel från CSN,
Centrala studiestödsnämnden.
Studiemedel är bidrag och studielån.
Du kan söka bara bidrag
eller både bidrag och lån.

Om du är äldre än 25 år
och saknar slutbetyg från grundskola eller gymnasieskola
och nu studerar på grundskole- eller gymnasienivå
så får du mer av pengarna som bidrag.
Du får det högre bidraget också
om du går om grundskolan.

Du kan även få studiemedel
om du är yngre än 20 år
och läser en yrkesutbildning.
Exempel på yrkesutbildning
är fritidsledarutbildning
och behandlingspedagog.

Tillbaka till Studiestöd och studiemedel »

Tillbaka till Vad är en folkhögskola »