Kurser i svenska

Folkhögskolan har kurser i svenska
för invandrare som redan kan lite svenska.
Dessa kurser kallas för invandrarkurser.
Du bör först ha läst SFI, svenska för
invandrare, som kommunen ordnar.

Tillbaka till Det här kan du studera »

Tillbaka till Vad är en folkhögskola »