Att söka till en folkhögskola

Du söker till den folkhögskola du vill gå på.
Varje folkhögskola har sin eget ansökningsformulär. 

En del skolor har ett datum för när ansökan
måste komma till dem.
Andra skolor tar emot ansökningar hela tiden.
De flesta kurser startar på hösten i augusti.
En del startar i januari.

En skola kan ha platser kvar
fast ansökningstiden har gått ut.
Fråga därför folkhögskolan
om skolan har platser kvar.

Många skolor intervjuar de personer som söker.
Sedan bestämmer folkhögskolan
vilka deltagare som ska få plats.
Folkhögskolorna vill gärna
ha både män och kvinnor
och människor i olika åldrar
på sina kurser.

Tillbaka till Vem kan gå på folkhögskola »

Tillbaka till Vad är en folkhögskola »